17. E-Devlet ve E-Hizmetler Konferansı

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ "17. E-DEVLET VE E-HİZMETLER KONFERANSI"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de 21-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında "17. Bölgesel E-Devlet ve E-Hizmetler Konferansı" düzenlenmiştir.

Konferansta bölgesel devlet temsilcileri, küresel düşünce liderleri ve dünya çapında teknoloji geliştirici kurumlar bir araya gelmiş, e-devlet ve e-hizmet alanlarında dünyadaki son gelişmeler görüşülmüştür.

Konferansta Körfez bölgesinde e-Devlet Hizmetlerini geliştirme amacıyla; bölgesel gelişmeler, e-Devlet ve küresel örnek çalışmaları sunan başarılı uygulamalar vurgulanmış, bu servislerin ne şekilde vatandaşlara fayda sağlayacağı ve iş dünyası üzerine etkileri tartışılmıştır.

Konferansta aşağıdaki konular müzakere edilmiştir:

• Bölge ülkelerinde e-devletin bu günü ve geleceğindeki zorluklar
• Ulusal e-Devlet Stratejileri: Hedefler ve Gelecek Planları
• E devlette Yenilik
• e-Devlet Projelerinin Hataları ve Başarıları
• Dönüşüm Strateji – kamu çalışmasında yeniden yapılanma
• e-Service Odaklı Mimarileri ve İçerik Standartları
• Uygun İş ve ICT Mimarlık ve Yönetimi e-Project Geliştirilmesi
• e-Devlet İş Süreçleri ve Teknoloji Yatırım Entegrasyonu
• Gizlilik, Güvenlik ve Doğrulama
• E-Devlet Teknolojileri ve Uygulamaları ile Yeniden Yapılanma
• G2G Süreçler, İşbirliği, Kod Paylaşım ve Diğer Çabalar
• Güvenli e-Devlet ve e-Hizmetler Teslimat
• Orta Doğu, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Güney Doğu Asya'da Başarılı e-Devlet Projeleri
• Bölgesi Gelişmekte Olan Ülkeler için e-Devlet Yol Haritası
• Kablosuz e-Devlet Çözümleri
• Örgütsel Değişim, Eğitim, Kültür ve Sürdürülebilirlik

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014