Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Adalet Bakanlığı Bünyesindeki Merkez ve Taşra Teşkilatında Web Sayfasına Sahip Birim Sayısı 250 'ye Ulaştı
11.11.2004

ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

WEB SAYFASINA SAHİP BİRİM SAYISI 250 YE ULAŞTI.

    Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca merkez ve taşra birimlerinden kendi web sitelerini oluşturmak isteyen adliyelere ve birimlerimize 27.01.2004 tarihli genelgemiz gereğince web alanı tahsisi yapılmakta olup, bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesindeki  genel müdürlükler,  başkanlıklar, sağlık üniteleri, teknik üniteler, teftiş birimleri, vakıflar, bilgi edinme bürosu gibi  tüm merkez birimleri web sayfasına kavuşturulmuş, 2004 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı merkez birimlerine FTP yetkisi verilerek kendi sayfalarını güncellemeleri sağlanmış ve bu faaliyete ilişkin eğitimler verilmiştir.

Taşra birimlerinden ise talepte bulunan bütün Başsavcılıklara web sitesi oluşturmak için alan tahsisi yapılmaktadır. Adli teşkilatın internet ortamında karışıklığa yol açacak bir şekilde yer almasının önleneceği ve adli birimlere sistematik yönden daha kolay erişim sağlanacağı düşüncesiyle, mülhakat adliyelerinin bağlı oldukları ağır ceza merkezleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda halihazırda 42 adet ağır ceza merkezi ve alt birim olarak 126 adet mülhakat adliyesi, 3 adet adalet meslek lisesi, 5 adet cezaevi, 3 adet Bölge İdare Mahkemesine  alan tahsisi yapılmış olup web siteleri internette hizmet sunmaktadır.

            Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimleri, internetteki WEB sayfaları vasıtasıyla mensuplarına ve vatandaşlara daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı bilgi ve hizmet sunabilmektedirler. Bu kapsamda, dava taraflarının duruşma gününü internetten öğrenmesi ve davasını takip etme imkanı sunulmaya başlanmıştır. UYAP kapsamında elektronik devlet anlayışına uygun olarak vatandaşın talep ve dilekçelerini internet aracılığıyla iletmesi hedeflenmektedir.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020