Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Adalet Bakanlığı UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) kapsamında Bilgi Bankası veri tabanını kullanılmaya başladı
04.04.2005

Adalet Bakanlığı UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)  kapsamında kullanılmaya başlanılan  Bilgi Bankası veri tabanına  04.04.2005 tarihi itibariyle;

  • 76  KHK
  • 215  Tüzük
  • 1983 Yönetmelik
  • 80  Mülga Kanun
  • 13573 Yargıtay Kararı
  • 8130  Danıştay kararı eklenmiş olup,  UYAP kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

UYAP Bilgi Bankası' nın Hâkim ve Savcılarımızın karar verme süreçlerinde mevzuata, içtihatlara ve ihtiyaç duyulan diğer bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayacaktır.

Bu amaçla  Bilgi Bankası veri tabanı günlük olarak güncellenmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020