Adalet İçin Bilişim

MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP’TE YAPILAN ADALET İÇİN BİLİŞİM 2009 (ICT4JUSTICE 2009) RAPORU

24 Eylül 2009 tarihinde Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te yapılan Adalet için Bilişim 2009 (ICT4JUSTICE 2009) toplantısı Makedonya Parlamenterler Evinin toplantı salonunda yapılmıştır. Anılan konferansın amacı; her alanda olduğu gibi adalet alanında da giderek daha fazla kullanılan bilişim teknolojilerinin, ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılmasına ve anahtar rolüne vurgu yapmak ve bu meyanda başarılı projeleri ve uygulamaları tanıtmak ve tartışmaktır. Özellikle konferans kapsamında adalet yönetimi konusunda bilişim teknolojilerinin katkısının hangi alanlarda yoğunlaştığına vurgu yapılmakta ve bu yöndeki çalışmalar desteklenmektedir. Böylece “Adalet İçin Bilişim” konferanslarının daha önce zikredilen amacı doğrultusunda Avrupa çapında ceza adaleti ve bilişim teknolojileri arasında mevcut bağlar ortaya konmakta ve geleceğe dönük bu alanda daha fazla sinerji ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. Bunu da Konferans, mevcut adli ve teknolojik kurumlar arasında tecrübe paylaşımını anlatma, işbirliği fırsatlarını gösterme, en iyi örnekleri sunma ve en iyi perspektifleri ortaya koyma şeklinde yapmaktadır.

Konferans'ta UYAP ile ilgili olarak özellikle son bir yılda yapılan çalışmalara odaklanılarak sunum yapılmış ve katılımcılar büyük övgüler dile getirmişlerdir. Bu anlamda hayal edilen e-adalet sisteminin Türkiye’de zaten kurulmuş olduğunu anladıklarını belirtmişlerdir.

Konferansta UYAP e-Adalet alanında en ileri ve uygulamaya büyük oranda geçmiş bir proje olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme konunun uzmanları olan uygulamacılar ve teknik elemanlarca yapılmış olması özellikle dikkate değerdir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014