Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
20.12.2011

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI SAYIN HAŞİM KILIÇ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN UYAP ZİYARETİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkan Vekilleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla 20.12.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuşlardır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve beraberindeki Heyet, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından kabul edilmiştir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere yapılan toplantıda UYAP’nin adli sisteme olan katkı ve faydaları, UYAP Avukat Portal ve UYAP Vatandaş Portal uygulamaları ile vatandaş ve avukatlara sağladıkları kolaylıklar, UYAP SMS Bilgi Sistemi hizmeti ve UYAP’nin diğer fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

SEGBİS (Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi) sistemi kullanılarak İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı  video konferans yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve beraberindeki Heyete Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı binası ve UYAP sistem odası gezdirilerek UYAP çalışmaları hakkında yerinde detaylı bilgiler verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, tüm yargı birimlerinin UYAP çatısı altında elektronik ortamda çalışmalarının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve yargılama süreçlerinin kısalması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tüm dünyaya örnek bir e-adalet sistemi olduğunu ifade etmişlerdir.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020