Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Ekranları Uyap Dosya İlişkilendirme
09.01.2015

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Ekranlarına eklenen “Uyap Dosya İlişkilendirme” yapısı sayesinde Danıştay, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, İdari Mahkemeler ve Savcılıklar ile entegrasyon sağlanarak bu birimdeki dosyalara ilgili Hâkim’in onay vermesi ile erişim olanağı sağlanmıştır.

UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir.

Bu kapsamda faaliyete geçirilen  Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Ekranlarından “Uyap Dosya İlişkilendirme” vasıtasıyla;

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Başraportörleri, Raportörleri ve ön inceleme uzmanları aracılığıyla Danıştay, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, İdari Mahkemeler ile Savcılık birim türlerinden bireysel başvuru dosyasını ilgilendiren ilişkili dosyalara online erişim izni ile bireysel başvuruyu ilgilendiren evrakı resmi yazı ile isteyip zaman kaybı engellenmiş ve başvurucuların hak kayıplarının giderilmesi ve sonuçlandırılması daha hızlı bir şekilde sağlanmıştır.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020