Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri Heyeti UYAP

Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri, "Yargı Hizmetlerinde Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi" ve "Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Bileşen Lideri Sayın Paul DARBY, Yerleşik Eşleştirme Danışmanları Sayın Robin JARMAN ve Sayın Mark VELJOVIC 20/07/2018 tarihinde Başkanlığımıza ziyarette bulundular. Heyet Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Ömür Kadri SARI tarafından kabul edilerek, kendilerine ülkemizde sunulan e-adalet hizmetleri ile UYAP Bilişim Sistemi hakkında sunum yapılıp, ilgili tanıtım materyalleri takdim edilmiştir.

Heyet tarafından sorulan sorular Tetkik Hakimi Ömür Kadri SARI ile ilgili teknik personel tarafından cevaplanmış, heyetin talebi üzerine KEP, e-tebligat, Bilirkişi Portal ve Uzaktan Eğitim hakkında ilgili teknik personel tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir.

   

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014