Avrupa Birliği Heyeti 2012

AB HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere AB Heyeti, 23.05.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuştur. Bilgi İşlem Dairesi Başkan yardımcısı tarafından heyetin kabul edilmesinden sonra Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere heyetle toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda, Bilgi İşlem Dairesi Başkan yardımcısı ve tetkik Hakimi  tarafından UYAP’ın fonksiyonel kapsamı, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaşlar,Avukatlar, Tüzel Kişiler ve Bilirkişiler için verilen hizmetler ile,UYAP doküman yönetim sistemi ve elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı binası ve UYAP sistem odası birlikte gezilerek UYAP sisteminin işleyişi ve Başkanlığımızın çalışma şekli yerinde gösterilmiştir.

AB Heyeti, UYAP sistemi ve işleyişi hakkında verdiği bilgilerden çok etkilendiklerini, e-devlet projesinin yargı ayağı için kendilerinin de benzer bir proje yürütmeye çalıştıklarını ve UYAP sisteminin bu konuda çok iyi bir örnek olduğunu belirtmişlerdir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014