Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Avukatlar İçin Hazırlanan E-takip Eğitimi Yayında.
19.07.2006

UYAP Sistemi ve Elektronik İmza Kullanımı Hakkında Av.Özgür ERALP ile Yapılan Röportaj için Tıklayınız.

 Avukat Portala E-İmza ile Giriş Yapmak İstiyorum

Avukat Portala Sertifikamla Giriş Yapmak İstiyorum

Değerli UYAP Avukat Bilgi Sistemi Kullanıcıları;

17.07.2008 tarihinden itibaren UYAP Avukat Bilgi Sistemine yapılacak bağlantılarda kimlik doğrulaması "Güvenli Elektronik İmza" ile yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca Başkanlığımızca daha önce üretilmiş ve barolar tarafından sahibine ulaştırılmış Erişim Sertifikaları ile de sisteme erişim devam etmektedir. Ancak sertifikaların geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılması mümkün olup sertifikaların kullanım süresi dolduğunda bu hizmetten faydalanmaya devam edebilmek için Güvenli Elektronik İmza alınması gerekecektir.

UYAP Avukat Bilgi Sistemi hizmetinden faydalanmak isteyen avukatların Sisteme güvenli bir şekilde bağlantı yapabilmeleri için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen ve barolar aracılığı ile dağıtılan Erişim Sertifikalarının üretilmesine ve dağıtılmasına 31.07.2008 tarihinden itibaren son verilecektir. Bu nedenle UYAP Avukat Bilgi Sisteminden faydalanmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesine henüz başvurmamış Avukatlar UYAP Avukat

Ayrıca, Güvenli Elektronik İmza ile kimlik doğrulaması uygulamasının başladığı 17.07.2008 tarihinden sonra Avukatların, Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dosyalarına erişebilmeleri için UYAP Bilgi Sisteminde T.C. Kimlik Numaralarının bulunması zorunlu olacağından, Avukatlarca Adalet Komisyonlarına veya güncelleme yetkisi olan baro görevlilerine başvurarak UYAP Bilgi Sistemindeki T.C. Kimlik No bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.Bilgi Sisteminden faydalanmaya başlayabilmeleri için Güvenli Elektronik İmza almaları gerekmektedir.

Bu nedenle UYAP Avukat Bilgi Sisteminden faydalanmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesine henüz başvurmamış Avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sisteminden faydalanmaya başlayabilmeleri için Güvenli Elektronik İmza almaları gerekmektedir. Güvenli Elektronik İmza alınabilecek servisler için burayı tıklayınız.

Avukat Portala giriş yapıldıktan sonra, sistemin kullanılması aşamasında; dosya içeriğinin görülememesi, dava açılamaması, evrak gönderilememesi vs. için karşılaştığınız sorunlar ve önerileriniz için uyapportal@adalet.gov.tr  adresine mail gönderebilir ve aşağıdaki telefonlardan yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Avukat Portal Yardım Masası Telefonları: 0 312 293 21 00 (dahili, önce 5 sonra 2)'u arayabilirsiniz.

AVUKAT BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ 

Avukat Bilgi Sistemi, UYAP'ın avukatlara sağladığı bir hizmettir.

Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar, UYAP üzerinden mevcut davalarını takip edebilir, yeni bir dava açabilir, dava dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para transferini on-line olarak gerçekleştirebilir, vekâletnamesi bulunmayan dosyaları ilgili hâkimin bilgisi dâhilinde inceleyebilirler.

Avukat Bilgi Sistemi'nde sunulan hizmetlerin bir kısmı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, elektronik ortamdan gönderilecek her türlü evrakın elektronik imzalı olması yasal bir zorunluluk olduğundan bu şekilde gönderilmeyen evraklar dikkate alınmayacaktır.

Avukatların UYAP'a Tanıtılması

Avukatların işletimde olan birimlerimizde işlemlerini UYAP üzerinden yapabilmeleri için barolarına  Avukat Tanıtım formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.    

UYAP Hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız..

e-Takip Tanıtımı ve Programları için tıklayınız...

e-Takip Programının bilgisayara kurulması için gerekli olan program ve dokümanlar.

Uzaktan eğitim projesi kapsamında hazırlanan e takip eğitimi için tıklayınız...

e-Takip programının kullanılması amacıyla avukatlar için hazırlanan uzaktan eğitim modülü.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020