Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Ödülü
08.04.2014

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU HİZMETLERİ ÖDÜLTÖRENİ YAPILMIŞTIR.


 

 
Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri yarışmasında birinci olan UYAP SMS Bilgi Sistemine ödül verilmiştir.
 
Birleşmiş Milletler'in Kadın Örgütü ve BM Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC) ile işbirliği içerisinde BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesine (UNDESA) bağlı Kamu İdaresi ve Kalkınma Yönetimi Bölümü (DPADM) tarafından tertip edilen, Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Ödül törenine bakanlık yetkilileri katılmışlardır.
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2012 KÜRESEL KAMU HİZMETİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİLER
 

 
BM Kamu Hizmeti Ödülleri, dünya genelinde kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir yarışmadır.
 
Hükümet ve kamu-özel ortaklıkları da dahil olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun kamu hizmeti veren bütün kurumlar ödül için başvuruda bulunabiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Kamu Hizmeti Ödülleri şu kategorilerde veriliyor: Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele; Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi; Yenilikçi Mekanizmalar Marifetiyle Politika Yapma Kararlarına Katılımın Artırılması; Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetiminin Geliştirilmesi ve Kamu Hizmetleri Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Hassasiyetlerinin Gözetilmesi. Bu ödüllerle çığır açıcı yenilikler ön plana çıkarılırken demokrasinin ve başarılı yönetişimin yetkin kamu hizmetleri üzerinde yükseldiği vurgulanıyor.
 
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, 2009 BM Kamu Hizmeti Gününde yaptığı konuşmasında konuyla ilgili şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler, etkili yönetişimin ve etkin kamu idaresinin küresel kalkınma gündeminde merkezi bir konuma sahip olduğunun ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada büyük önem arz ettiğinin bilincindedir. Güçlü kamu politikalarına ve destekleyici yönetişim yapılarına ihtiyaç duymaktayız. Karşımıza çıkan ihtiyaçlara hızla ve tutarlılıkla karşılık vermek durumundayız”.
 
Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü, hükümetlerin verdiği kamu hizmetlerini iyileştirmek ve kamu hizmetlerinde mükemmelliği teşvik etmek amacıyla 2003 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından ilan edildi. Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Müsteşarı ShaZukang’ın Barcelona’da düzenlenen 2010 BM Kamu Hizmeti Ödül Töreninde ifade ettiği üzere, “Kazanan adaylar kamu hizmetlerinde mükemmellik arayışının en güzel örneklerini teşkil ediyor ve kamu hizmetlerinin nasıl etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir olabileceğini gözler önüne seriyorlar. Onlardan öğreneceğimiz dersler, hükümetlerin vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmaları adına bizlere büyük güç verecektir”.
 

2012 yılı aynı zamanda Kamu Hizmeti Ödüllerinin de 10’uncu yıldönümü. Birleşmiş Milletler Kamu İdaresi Uzman Komitesi tarafından ödüle layık görülen adaylara 23 Haziran 2012 tarihinde düzenlenecek BM Kamu Hizmeti Ödül Töreninde ödülleri ve taltif sertifikaları takdim edilecektir. Bu küresel ödül töreni, Birleşmiş Milletlerin Kadın Örgütü ve BM Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC) ile işbirliği içerisinde BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesine (UNDESA) bağlı Kamu İdaresi ve Kalkınma Yönetimi Bölümü (DPADM) tarafından tertip edilmektedir

 
 
Kurumların kendi adaylıklarını açıklamaları mümkün değildir. Ancak, anılan ödül kategorilerinden birinde çok iyi performans sergiledikleri kanaatinde olup başvuruda bulunmayı düşünen kurumlar, Hükümet veya sivil toplum kuruluşları tarafından aday gösterilebilirler. 
 
BM Kamu Hizmeti Ödülleri ve geçmişte ödül kazanan adaylar ile ilgili bilgi için http://www.unpan.org/unpsa adresini ziyaret edebilirsiniz. 2003 – 2011 yılları arasında BM Kamu Hizmeti Ödüllerini (UNPSA) kazanan kurumlar iPad ve iPhone uygulamaları olarak da mevcuttur: http://itunes.apple.com/us/app/un-innovations-in-public-governance/id443218537?mt=8# Bu bilgiler ücretsiz e-kitap olarak indirilebilir: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan046119.pdf
 
Kamu Hizmeti Ödüllerinin yanısıra aynı gün Birleşmiş Milletler e-Devlet Özel Ödülleri de sahiplerini bulacaktır. e- Devlet Özel Ödülleri Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya kıtalarının istisnai başarılar sergilemiş ülkelerine takdim edilecektir. Bu ödülü daha önce kazananlar ve listelenin girişimler, BM Kamu Hizmetleri Ödülleri sitesinde yayınlanmaktadır. Bu sayede, politika üreticilerinin, akademi çevrelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve ödül adaylarının; ulusal, bölgesel ve uluslar arası düzeydebu projelerden yararlanması sağlanmaktadır.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020