Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Bosna-Hersek Heyeti
26.06.2008

BOSNA-HERSEK HEYETİ, UYAP UYGULAMALARINI YERİNDE GÖRMEK ÜZERE ZİYARETTE BULUNDU

 26 Haziran 2008 tarihinde Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı ve Bosna-Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu temsilen gelen Heyet, UYAP Uygulamaları hakkında bilgi almak için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bir ziyarette bulunmuştur. Söz konusu ziyaretin amacı, UYAP çerçevesinde adalet ve yargılama alanlarında bilgi teknolojilerinin ülkemizdeki uygulaması ve "e-adalet, Teknolojik Unsurların Kullanımı ile Yargının Modernleşmesi " hakkında bilgi edinmek idi.

Heyetin, 26 Haziran günü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından kabullerinin ardından Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hakimlerince kendilerine aşağıdaki konularda sunum yapılmıştır.

UYAP Hakkında Genel Bilgiler,  UYAP İnternet Hizmetleri, e-Posta ve Serbest Kürsü ile bunların Yaygınlaşma Aşamasındaki Etkisi,  UYAP Avukat Portalı, UYAP Vatandaş Portalı, UYAP SMS Uygulaması/UYAP Mobil İmza Projesi ve UYAP Entegrasyon çalışmaları hakkında, UYAP Bilgi Bankası ve Mevzuat Programı hakkında bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

27 Haziran 2008 tarihinde heyetle birlikte Ankara Adliyesine gidilerek UYAP Uygulamaları hakkında yerinde bilgi verilmiştir. Heyet 27 Haziran 2008 tarihinde 09:00-10:00 saatleri arasında YARGITAY'a ziyarette bulunarak Yargıtay Bilgi İşlem Tetkik Hâkimleri tarafından Yargıtay Başkanlığı ve UYAP Yargıtay uygulamaları hakkında sunum yapılmıştır. Daha sonra Ankara Adliyesine gidilerek UYAP Uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Heyet Başsavcılık Makamında Ziyarette bulunmuştur. Heyet makam ziyaretlerinden sonra UYAP Uygulamalarını yerinde incelemeye geçmiştir. Cumhuriyet Başsavcı nezaretinde Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunda, Ankara Bilgi İşlem Müdürlüğü eşliğinde 21 Asliye Ceza Mahkemesinde inceleme, Heyet Ankara Adliyesinde Tevzi Bürosunda elektronik tevzi sistemi hakkında, 1 Nolu Vezne çalışanlarından da UYAP Vezne Sistemi hakkında uygulamalı bilgiler almıştır. Yine teknik birimlerin yerinde çalışmasını görmek için Ankara Bilgi İşlem Müdürlüğü birimlerini ziyaret etmişlerdir.

Ziyaret sonunda Heyet gördüklerinden ve duyduklarından çok etkilendiklerini, Bosna-Hersek'te de e-adalet alanında projelerin mevcut olduğunu ancak bu projelerin UYAP kadar kompleks ve tam entegre olmadığını belirttiler. Bosna-Hersek Adalet Teşkilatı Yöneticileri kendilerinde bulunan çok sayıdaki entegre olmayan bu projelerin UYAP benzeri entegre tek bir sisteme dönüştürmek için bir proje hazırlamak istediklerini bu konuda çalıştıklarını beyan ettiler. Bu bakımdan UYAP'ın tasarladıkları sistemin uygulamaya geçmiş hali olduğunu görmekten mutlu olduklarını belirttiler. Bundan sonraki e-adalet çalışmalarında UYAP sürecinde yaşanan tecrübelerden yararlanmak istediklerini, Türk Adalet Bakanlığı ve Adli Birimler ile yakın işbirliği içinde olacaklarını beyan ettiler.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020