Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Cezayir Heyeti
19.07.2012

Cezayir Hükümeti ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Cezayir Ülke Ofisinin talebi üzerine, Cezayir Adalet Bakanlığının Yargı Modernizasyonu Genel Müdürlüğünün üst düzey yetkilileri, Blida Mahkemesi Başsavcısı ve UNDP Cezayir Ülke Ofisinden bir temsilciden oluşan bir heyet 16-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Heyet, Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile olan temaslarından bilhassa istifade ettiklerini ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, ağ ve veritabanı yönetim sistemi, farklı bilgi sistemlerinin (farklı derece mahkemeleri, cezaevleri, adli kolluk) entegrasyon yöntemleri, Sincan Adliyesi UYAP uygulamaları, online eğitim sistemleri ve farklı yönetim modelleri ile ilgili ciddi düzeyde bilgi edindiklerini ifade etmişlerdir.

Ziyaret sırasında, Başkanlığımız temsilcilerinin kişisel bilgi ve birikimlerini ve deneyimlerini büyük bir isteklilikle heyetle paylaştıklarından bahisle UNDP Türkiye Temsilcisi ShahidNajam Sayın Müsteşarımıza hitaben teşekkür mektubu göndermiştir

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020