Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Elektronik imza kapınızda
22.01.2010

Elektronik imza kapınızda (22.01.2010)

Artık Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak teklif başvurularının elektronik imza ile imzalanması gerekiyor. İş yoğunluğundan elektronik imza almaya vakit bulamayanların imdadına ise E-GÜVEN koşuyor. E-GÜVEN tarafından tüm Türkiye’de sunulan “yerinde kimlik kontrolü” ve “yerinde kurulum” hizmetleri ile elektronik imza kapınıza geliyor.

Türkiye, e-devlet dönüşüm sürecinde hızla yol alıyor, elektronik imza şimdi de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) kullanılmaya başlıyor. Kamu İhale Kurumu’nca (KİK) açılan ihalelere teklif vermek isteyenlerin, başvurularını elektronik imza ile imzalamaları zorunlu oluyor. Söz konusu düzenlemenin pilot uygulaması ise tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri satın alımı ihalesi ile başlıyor. İhale kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ile entegrasyonu artıracak olan elektronik imza kullanımının 100 binin üzerinde kayıtlı bayi ve 4 binin üzerinde akredite tedarikçiye büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Yakın bir tarihte ise uygulamanın tüm sektörlere ilişkin satın alma ihalelerinde yürürlüğe geçmesi planlanıyor. Kamu alım sürecinde standardizasyon, saydamlık, hız, tutarlılık ve kamuoyu denetimi sağlayan e-ihale sürecinin elektronik imzaya geçilmesiyle birlikte güvenilirliğini artıracağına ve e-devlet dönüşüm süreciyle bütünlük sağlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN ise iş yoğunluğu nedeniyle elektronik imza sahibi olma fırsatı bulamayanlara tüm Türkiye’de “yerinde kimlik kontrolü” ve “yerinde kurulum” hizmetleri sunarak büyük kolaylık sağlıyor. Yerinde kimlik tespiti uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini kapsıyor. “Yerinde kurulum” hizmeti ise, elektronik imzaların kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.


Türkiye’de mobil imza hizmetini veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan ve ülkemizin ilk mobil imza projesini hayata geçiren E-GÜVEN, elektronik imza kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Elektronik imza paketlerinin yanı sıra yazılım çözümleri de anahtar teslim projeler de üreten ve sunan E-GÜVEN, kurumsal alandaki iş akışının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan elektronik imza ise kullanıcılarına para ve zamandan tasarruf imkânı tanıyor. Bir defaya mahsus alınan elektronik imza, kurum içi yazışmalarda kâğıt kullanımını da azaltarak doğaya katkıda bulunuyor.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Kamu alımlarının elektronik ortama aktarılması anlamına gelen e-ihale projesi Türkiye’nin e-devletleşme yolundaki en önemli uygulamalardan biri olacak. İhale gibi içerik ve zaman kritik işlemler, elektronik imzalı e-ihale uygulaması ile çok daha şeffaf, hızlı ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilecek. E-GÜVEN olarak diğer tüm projelerde olduğu gibi bu projede de en hızlı ve uygun çözümü sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri alımları ile başlayacak olan e-ihalenin 2011 yılı itibariyle tüm alımlara yayılması hedefleniyor. E-GÜVEN olarak bu doğrultuda, e-ihalenin pilot uygulaması niteliği taşıyan tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri alımlarına teklif verecek firmaların elektronik imzalarını en hızlı ve en uygun şekilde edinmelerine yardımcı olacağız.”

E-imza nerelerde kullanılıyor?
Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında elektronik imza uygulamasına geçiyor. Sanayi Bakanlığı (Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Muafiyet belgeleri başvuruları), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP), Türk Patent Enstitüsü (Marka başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği ve Sertifika Uygulama Hizmetleri Projesi), TEYDEB başvuruları, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem Bildirimleri), Dış Ticaret Müsteşarlığı – DTM (Dâhilde İşleme Rejimi Projesi – DİR, Gümrük İşlemleri) ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Petrol Piyasası Bilgi Sistemi), Gümrük Müsteşarlığı (Özet ve detay beyan bildirimlerinde) ve Maliye Bakanlığı (E-fatura uygulaması) tarafından elektronik imza kullanılıyor. Bunların yanı sıra, izin belgesi, sipariş formları, e-posta uygulamaları, tüm yazışmalar ve diğer kurumsal işlemler de elektronik ortam üzerinden e-imza ile yapılabiliyor.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020