Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Gana Heyeti
05.11.2010

GANA HEYETİNDEN ADALET BAKANLIĞINA UYAP ZİYARETİ

25.10.2010 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığını ziyarete gelen heyete, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından kabullerinin ardından UYAP hakkında genel bilgiler, UYAP internet hizmetleri, e-Posta ve Serbest Kürsü ile bunların yaygınlaşma aşamasındaki etkisi, UYAP Avukat Portalı, UYAP Vatandaş Portalı, UYAP SMS Uygulaması/UYAP Mobil İmza Projesi ve UYAP Entegrasyon çalışmaları, UYAP Bilgi Bankası ve Mevzuat Programı hakkında bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

Bahse konu gezi Dünya Bankası tarafından koordine ve finanse edilmiş olup, gezinin amacı ise Türkiye’nin yargının modernizasyonu kapsamında elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübenin paylaşılmasıdır. Dünyada pek çok yargının modernizasyonu programını yürüten Dünya Bankası en iyi ve kapsamlı uygulamanın Türk Adalet Bakanlığınca yürütülen UYAP Bilişim Sistemi olduğundan bahisle Gana’da uygulamayı düşündüğü program için aşağıda isim ve ünvanları yazılı heyeti Türkiye’ye getirmeye karar vermiştir. Dünya üzerinde pek çok proje yürüten Dünya Bankasının gelişmiş ülkeler arasında örnek ve model ülke olarak Türkiye’yi göstermesi gurur vericidir.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020