Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sunulan Hizmetler

Vatandaş Portal

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi, vatandaşlarımızın Türkiye genelindeki tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde yer alan dosyalarını elektronik ortamda takip edebilmeleri amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmet olup vatandaşlarımızın yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle geliştirilmiştir.

Vatandaşlarımız UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine; e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza gibi seçeneklerle giriş yapabilmektedirler.

 UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemine e-Devlet şifreleriyle giriş yapan vatandaşlarımız;

•          Adli ve idari yargı birimleri nezdinde bulunan dava dosyalarına ve icra takiplerine online olarak ulaşabilmekte,

•          Fiziki ortamda bulunan dosyanın içerisinde yer alan tüm evrak içeriğini ve safahat bilgilerini ayrıntılarıyla inceleyebilmekte,

•          Açacakları davalar ile ilgili ödenecek harç ve masraf tutarlarını online olarak hesaplayabilmekte,

•          Tarafı oldukları dava ve icra dosyalarına harç/masraf ödemelerini yapabilmekte,

•          Tarafı oldukları dosya kapsamında atanan duruşmalarını takip edebilmekte,

•          Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurusu bulunan Vatandaşlarımız başvuru durumlarını sorgulayabilmekte

•          UYAP Bilişim Sisteminden çıktısı alınmış bir fiziksel evrakın doğruluğunu evrak doğrulama fonksiyonunu kullanarak teyit edebilmekte,

•          Derdest ve kapalı dava ve icra dosyalarını portal üzerinden sorgulayarak görebilmenin yanı sıra söz konusu dosyaların e-Devlet girişlerinde görülmemesi için Dosya Gizleme işlemi yapabilmekte,

•          Adres, iletişim ve e-tebligat adresi bilgilerini güncelleyebilmektedir.

Elektronik İmza sahibi vatandaşlarımız tüm bu işlemlere ek olarak;

•          Hukuk Davası ve İdari Dava açabilmekte,

•          İcra Ceza Mahkemelerine Dava açabilmekte,

•          Trafik ve İdari Para Cezalarına itiraz edebilmekte,

•          Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına itiraz edebilmekte,

•          Arabuluculuk dosyalarına başvuru yapabilmekte,

•          Dava ve İcra dosyalarına evrak gönderebilmekte,

•          Cumhuriyet Başsavcılıklarına dilekçe gönderilebilmektedir.

 

e-Adalet Vatandaş

E-Adalet Vatandaş Mobil Bilgi Sistemi vatandaşlarımıza sunulan hizmet çeşitliliğini artırmak ve vatandaşlarımızın yargılama işlemlerini zaman ve mekândan bağımsız rahat bir şekilde takip edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Vatandaşlarımız;  açık veya kapalı dava ve icra dosyalarını, dosyaları içinde yer alan evraklarını, duruşmalarını ve UYAP Bilişim Sisteminde kayıtlı olan adres ve iletişim bilgileri bu uygulama ile takip edebilmektedirler.

Uygulama IOS ve Android platformları üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

  

 

Avukat Portal

UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi, avukatlarımızın Türkiye genelindeki tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde yer alan dosyalarını elektronik ortamda takip edebilmeleri amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmet olup vatandaşlarımızın yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle geliştirilmiştir. 
UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi ile avukatlar E-imza/M-imza, E-Devlet ve UYAP üzerinden online bağlanarak; Yetkileri dâhilinde UYAP ta bulunan dava dosyaları ve icra takiplerine ulaşabilmekte ve inceleyebilmektedirler.

Elektronik ortamda avukatlar;

•    Hukuk davası ve İdari Dava açabilmekte, 
•    İcra Ceza Mahkemelerine Dava açabilmekte, 
•    Trafik ve İdari Para Cezalarına İtiraz edebilmekte,
•    Sulh Ceza Hâkimliği Kararlarına İtiraz edebilmekte, 
•    Arabuluculuk Dosyalarına Başvuru yapabilmekte, 
•    İlamlı/İlamsız İcra Takibi başlatabilmekte, 
•    Cumhuriyet Başsavcılıklarına CBS Şikâyet Dilekçesi ile farklı evrak türleri gönderilebilmekte, 
•    Dava dosyalarına her türlü belge gönderebilmekte, 
•    Dava dosyalarından suret alabilmekte, 
•    Dosya safahat bilgilerine ulaşılabilmekte, 
•    Duruşma günlerini ve Vekil Kaydı bulunan duruşma dosyalarının bağlı olduğu yargı biriminin duruşma listesine ulaşılabilmekte, 
•    E-Duruşmaya katılım sağlayabilmekte, 
•    Dava harç ve masraflarını ödeyebilmekte,
•    Barokart ve Portal Bakiyeleri görebilmekte, 
•    Yargıtay ve Danıştay’daki vekili olduğu dava dosyasına ulaşabilmekte,
•    Adres, İletişim ve Banka IBAN bilgilerini güncelleyebilmekte,
•    Dava dosyaları üzerinde yapılan işlemlerden anında bilgi sahibi olmak için UYAP SMS Bilgi Sistemi’ne üye olarak kısa mesajla bilgilenebilmektedirler.   

 

Celse Mobil

Avukatlar, tüm yargı birimlerine ait vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine (aylık, günlük ve anlık olarak), duruşma hâkimi ile ilgili izin bilgilerine, duruşmalara ait mahkeme ve dosya kapak bilgilerine, vekili oldukları davalara ilişkin aylık duruşma bilgilerine (Ajandam) ve vekili olunan dosyanın duruşmasının bulunduğu yargı biriminin o günkü duruşma listesi bilgilerine CELSE uygulaması ile ulaşabilmektedirler. Mahkemelerin listesindeki duruşmalardan hangilerinin tamamlandığını, o an hangi duruşmanın devam etmekte olduğunu ve sıra bekleyen duruşmalar takip edilebilmekte, kendi duruşmalarının ne kadar süre sonra başlayacağı bilgisine sahip olabilmekte, yine uygulama üzerinden mazeret bildirimi gönderebilmektedirler.

Uygulama IOS ve Android platformları üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

 

 

Arabuluculuk Portal

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan Arabuluculuk, uyuşmazlıkların çözümünde yargı sistemine bir alternatif olarak, uyuşmazlıkların barışçıl, hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülmesini sağlamaktır. Dava Şartı Arabuluculuk uygulamasında hukuk davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur. Arabuluculuğa başvurulmuş olması yargıya başvurulması yolunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca ihtiyari olarak da taraflar arabulucuya başvurarak uyuşmazlığın çözümünü talep edebilmektedir.

 

e-Arabuluculuk

Arabulucu Portal web hizmetine ek olarak "Arabulucu Mobil" uygulaması,  Apple Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak arabulucuların hizmetine sunulmuştur. Arabulucu Mobil uygulamasında, Arabulucular mobil uygulama üzerinden dosyalarını kontrol edebilme, dosya evraklarını görüntüleyebilme, dosya kabul-red işlemi yapabilme ve kendilerine dosya atandığında bildirim alma imkanına sahiptirler. Mobil uygulamaya giriş E-Devlet şifresi ile gerçekleşmektedir.

Uygulama IOS ve Android platformları üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilmektedir.   

 


Bilirkişi Portal

Türkiye genelinde yargı birimlerinde bilirkişi olarak görev alan kişilerin, görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili işlemleri adliyeye gitmeden internet üzerinden (elektronik ortamda) yapabilmelerini sağlamak üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan online yargı hizmetidir. 

 

e-Bilirkişi Mobil

Bilirkişi Mobil uygulamasında, Türkiye genelinde yargı birimlerinde bilirkişi olarak görev alan kişilerin, görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili işlemleri adliyeye gitmeden internet üzerinden (elektronik ortamda) yapabilmelerini sağlanmıştır. Apple Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak bilirkişilerin hizmetine sunulmuştur.

 

 

Kurum Portal

UYAP Kurum Portal Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri, evrak gönderebilmeleri ve dosya için ücret ödeyebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

UYAP Kurum Portal adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.

 

SMS Bilgi Sistemi

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için VODOFONE, TURK TELEKOM ve TURKCELL’le işbirliği protokolü imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir. 

SMS Bilgi Sistemi ile, Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masraf ortadan kaldırmakta, Adli işlem bilgileri taraflara en hızlı şekilde bildirilmekte, Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi, tarafların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi sağlanmakta, Tebligat sürecinin kısaltılması ile tebligat ve kırtasiye gideri azaltılmakta, Sistemin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla birlikte adliyelerdeki iş yükü azalmakta, işlemler hızlanmakta ve uygulamada şeffaflık sağlanmaktadır.

 

Uzlaştırmacı Portal

Uzlaştırma portal aracılığıyla uzlaştırmacılara atanan dosyalara uzlaştırmacılar tarafından portal aracılığıyla kabul ya da red işlemi yapılabilinmektedir. Atanan dosyalara erişim sağlanmaktadır. Ayrıca kabul edilen dosyalara Uzlaştırma portal aracılığı ile Uzlaştırma raporu, ek süre talebi vb. evrak gönderilebilmektedir.

 

e-Uzlaştırmacı Mobil

IOS ve Android platformları üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilebilen  bu uygulama ile uzlaştırmacılara atanan dosyalara uzlaştırmacılar tarafından portal aracılığıyla kabul ya da red işlemi yapılabilinmekte ve genel evrak bilgileri görülebilmektedir.

 

 

e-Duruşma

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Duruşma sistemi ile avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden taraf oldukları hukuk mahkemelerindeki duruşmalarına UYAP Avukat Portal üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilmektedir.

Avukatlar UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya, duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hâkimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile gerçekleştirilmektedir.

 

e-Duruşma Mobil

Uygulama IOS ve Android platformları üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilebilen  bu uygulama ile  avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden taraf oldukları hukuk mahkemelerindeki duruşmalarına video konferans yöntemi ile katılabilmektedir.

 

 

UYAP Mobil

Mobil uygulama sayesinde yargı çalışanları tüm dosya bilgilerine istedikleri anda mobil cihazlarından erişip dosyaları ile ilgili değerlendirme yaparak 7/24 kolay erişim sayesinde yargı faaliyetlerinin hızlandırılması planlanmıştır. Yapılacak geliştirmeler ile iş listesini görüntülenmesi ve nihai olarak evrak onay işleminin yapılması da sağlanarak adliye dışında bulunulan zamanlarda da yargılama faaliyetinin yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır. Özellikle dosya yükünün çok olduğu mahkeme ve savcılıklarda mahkeme hâkimi ve Cumhuriyet savcısının adliye dışında bulundukları zamanda da adli işlemleri neticelendirilmesi sağlanacaktır. Mahkeme işleyişinde sağlanacak bu hızlanma ile tüm yargılamanın tüm unsurlarının iş yüklerinde de önemli bir azalma olması hedeflenmektedir.

UYAP MOBİL ile;  İzin, yetki gibi özlük bilgileri görüntülenebilmekte, Yetkili oldukları tüm dosyalarına ve dosya evrakına mobil cihazları üzerinden erişebilmekte, Duruşmalarını takip edebilmektedirler.

Mobil uygulamanın ilk sürümü için gerekli çalışmalar yapılmış olup yargı personelimizin kullanımına sunulmuştur.

 

 

UYAP Mevzuat Programı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bilgi Bankası” ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek “UYAP Mevzuat Programı” sayesinde  mevzuat ve içtihatlar en güncel haliyle hâkim, savcı, diğer yargı personeli ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde bilgi olarak sunulmaktadır. UYAP Mevzuat Programı ile; günlük güncellenen mevzuatlara; Mevzuat Türü, Mevzuat Adı, Mevzuat Numarası, Mevzuat içeriği, Resmi Gazete Tarih ve Resmi Gazete Sayısı kriterleri ile Yüksek Yargı İçtihatlarına; İçtihat Türü, Metin İçeriği, Daire/Kurul Adı, Esas Numarası, Karar Numarası, Aranacak Kavram kriterleri kullanılmak suretiyle kullanıcının aradığı mevzuat veya içtihada kolayca ulaşması sağlanmıştır.

Ayrıca UYAP Mevzuat Programının IOS ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda çalışabilen mobil sürümleri de mevcuttur.

 

 

e-Satış Portalı

İcra dairelerince ve satış memurluklarınca ihale usulüyle yapılan satışlarda, tüm vatandaşlar e-Satış portal üzerinden elektronik ortamda teminat yatırma ve teklif verme işlemlerini yapabilmektedir. Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden fiziki ihale başlatılarak satış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, malın düşük bedelle ihale edilmesi engellenmekte ve tüm vatandaşların ihale mallarını elektronik ortamda teklif vererek satın alma imkanı getirilmiştir.

 

Adalet Portal

UYAP uygulamalarının ana giriş kapısı olan Portal sayfası aracılığı ile kullanıcılar UYAP uygulamalarına, Uzaktan Eğitim, Yardım Masası, Bilgi Bankası, E-Posta E-İmza ve Bilgi Güvenliği internet sayfası gibi hizmetlere doğrudan ulaşabilmektedirler.Portal ana sayfası aynı zamanda kullanıcıları uygulamalarda yapılan değişiklikler, uygulamaya alınan yenilikler, bakım duyuruları gibi konularda bilgilendirmek için de kullanılmaktadır. UYAP Portal alanından yargı mensuplarının bilgi edinmesi için Bilirkişi Listeleri, Güneş Doğuş Batış Saatleri, Hava Durumu, Faiz Oranları vb. bilgi sayfaları yayınlanmaktadır. UYAP Portal sürekli güncellenmiş ve kullanıcıların yetki, görev ve sorumluluklarına göre özelleştirilmiştir.

 

UYAP-EKİP Entegrasyonu

Ekip Entegrasyonu; Adli Birimlerce soruşturma, kovuşturma ve Hukuk davalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinden talep edilmesini, Emniyet Genel Müdürlüğü Birimleri tarafından ise Yargı Birimlerince istenen bilgi ve belgelerin Yargı Birimlerine elektronik ortamda aktarılmasını kapsamaktadır.

Bu kapsamda Ekip-Uyap Entegrasyon Protokolü dikkate alınarak 12.06.2018 tarihinde adli evrakların elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesinde ve Sincan Emniyet Birimleri arasında pilot olarak uygulanmaya geçilmiş, 26.04.2019 tarihi itibari ile ise Türkiye geneli İl Emniyet Müdürlüğü ve alt birimleriyle, Adalet Bakanlığı tüm birimleri arasında elektronik olarak düzenlenecek adli evrak işlemleri Yargı Teşkilatının tüm birimlerinin kullanımına tamamen açılmıştır.
 

e-Tebligat

Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak UYAP Bilişim Sisteminde hazırlanarak UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) aracılığı ile elektronik ortamda gönderilen tebligatları ifade etmektedir.
Elektronik tebligat, fiziki tebligat ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. 
Fiziki olarak gönderilen tebligatın alıcıya ulaşması haftalar sürdüğü halde (Ceza Mahkemelerinde ortalama 14 gün, Hukuk Mahkemelerinde ortalama 11 gün) e- tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaştığı için zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır.
Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulduğundan, herhangi bir ihtilafa yer bırakmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için: https://e-tebligat.uyap.gov.tr

 

e-Apostil

15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’”a göre, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için gerçekleştirilen projedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ve PTT A.Ş. ile yapılan çalışmalar sonucu 1 Ocak 2019 itibari ile  e-apostil.gov.tr. adresinden  onaylı apostil şerhi alınabilmektedir.
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi Eylem Planı ve etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırma vizyonu doğrultusunda projelendirilen e-Apostil sistemi; vatandaşların apostil işlemlerini belli bir hizmet bedeli karşılığında dünyanın her yerinden elektronik ortamda tamamlamalarını sağlayarak e-Dönüşüm’ün gerçekleşmesi yolunda önemli bir işlev üstlenmektedir. E-Apostil Sistemi ile elektronik ortamda hazırlanmış olan Adli Sicil Kayıtları ve Mahkeme Kararları için e-apostil uygulanmaktadır.
e-Apostil sistemi sayesinde bürokratik işlemler kayda değer ölçüde azalırken; süreçler çok daha hızlı ve etkin yürütülmektedir. E-Apostil sistemi ile A-postil talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi(-edevlet üzerinden) olarak teyit edebilirler. Bu şekilde, e-Apostil, Apostillerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için hızlı ve güvenli bir ortam sunmaktadır.

 

Merkezi Takip Sistemi

7155 sayılı Kanunla düzenlenmiş ve 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avukatlar tarafından yürütülen abonelik sözleşmesine dayalı takiplerin, haciz aşamasına kadar olan işlemlerinin icra dairesine gidilmeksizin, sanal ortamda yürütülmesine imkan tanıyan bir takip prosedürüdür.

 

SEGBİS

Bu sistem uzak mesafedeki kişilerin mahkeme tarafından yüz yüzelik ilkesi temel alınarak sorgulanmasını, ifadelerinin alınmasını ve mahkeme ’ye katılımlarını sağlamaktadır. SEGBİS Projesi ile ilgili ilk çalışmalar 2005 yılında Avrupa Birliği Mali İş Birliği Programı kapsamında başlamıştır. 2011 yılında SEGBİS Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2012 yılında ilk defa ceza mahkemelerinde kullanılmaya başlanmıştır.
SEGBİS sayesinde her gün ortalama 5000-6000 sanığın mahkemeye nakil işlemi yapılmamaktadır. Bunun sonucunda ekonomiye yük olan yıllık 25-30 milyon liralık giderden tasarruf sağlanarak, yargılama sürecinin en az giderle yapılması sağlanmaktadır.

Duruşmaların kayıt altına alınması ile birlikte yargılamanın şeffaflığı ve etkinliği artırılmaktadır. Ayrıca hâkimlerin karar aşamasında, önceki celselerin video kayıtlarını izleyebilmeleri sayesinde de daha yerinde karar vermeleri sağlanmaktadır.
SEGBİS Projesi, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Bilişim Sistemi ile entegre biçimde çalışmaktadır. SEGBİS Projesi duruşma bilgilerini UYAP Bilişim Sistemi üzerinden almaktadır. 

 

e-İLAN

E-ilan; yargı birimleri tarafından hazırlanan ve mevzuat gereğince ilanı zorunlu olan bilgi ve belgelerin internet üzerinden ilan edilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. Değişik mevzuat hükümleri gereğince ulusal veya yerel gazetelerde yayınlanması gereken yargı kararları, yayınlandığında tüm hedef kullanıcı kitlesine erişmemektedir. Çünkü vatandaşların tüm gazete ilanlarını takip etmesi ve yayın tarihinden sonra bu ilanlara erişim mümkün değildir. Bu durum ilan ile tesis edilen hukuki sonuçtan etkilenecek kişi ve kurumlar için ciddi bir mağduriyete sebebiyet vermektedir.

E-ilan için taraflardan herhangi bir ücret alınmamakta bu hizmet bedelsiz olarak yerine getirilmektedir. İlanlar, Mahkemeler, Komisyonlar, İcra Müdürlükleri ve Satış Memurlukları tarafından yayınlanabilmektedir. Vatandaş portal sayfasında yayınlanan ilanlar arasında, kelime, birim, şehir, kişi ve süre bazlı olarak arama yapılabilmekte, bulunan ilanlar ikinci aşamada görüntülenebilmektedir. E-ilan uygulaması ile icra dairelerinin satış ilanları, internet erişimi olan herkes tarafından görülebilmekte, bu sayede ihaleye iştirak eden kişi sayısı artmakta ve satış yapılan eşyanın değerinin, gerçek değerine yakın olması sağlanmaktadır. Proje ile kişiler aleyhine hukuki sonuç doğurabilen yargı ve icra kararlarının sonuçlarından haberi olmadığından dolayı ilgililerinin mağdur olmasının önüne geçilmesini, ayrıca satışı yapılacak icralık malların daha çok alıcıya duyrulması ve normal fiyatı ile satılarak borçluların hak kayıplarının önlenmesini sağlamıştır.

 

Kolluk Portal

Başkanlığımızca halen yazılım çalışmalarına devam edilen ve kolluk birimlerince mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak UYAP ekranları vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.

Bu sayede kolluk kuvvetleri ile yargı birimleri arasındaki tüm yazışmalar elektronik ortama taşınacak. Soruşturma işlemlerine hız kazandırılacak. Tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılacak olması dolayısıyla adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.Kolluk birimleri ile mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak ekranlar vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacağı değerlendirilmektedir.

 

Uzaktan Eğitim Sistemi

UYAP uygulama yazılımlarını öğrenmek için sürekli bir eğitim ortamının sağlanması, UYAP ekranlarında yapılan güncellemelere ilişkin personelin eğitilmesi, göreve yeni başlayan hâkim, savcı ve diğer personelin UYAP ekranları hakkında bilgi sahibi olması, personelin bilgilerini yenilemek istemesi gibi eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla oluşturulmuş Eğitim Yönetim Sistemidir.

 

Mirasçılık Belgesi

Miras bırakının mirasçılarını belirlemek için Nüfus entegrasyonu dahilinde nüfus kayıtları sistem tarafından incelenmekte, gelen veriler doğrultusunda, birkaç saniye gibi kısa bir sürede mirasçılık payları hesaplanmakta ve gerekçeli karar evrakı oluşturulmaktadır. 
Bu işlem sayesinde kullanıcıların nüfus kayıtlarını inceleyerek mirasçıları belirlemek ve paylarını hesaplamak için harcadığı zaman ortadan kalkmış, Miras paylarının hesaplanmasında insan kaynaklı hatalar önlenmiş ve hatalı pay dağıtımları ortadan kalkmış, Bir miras bırakan için farklı mahkemelerde farklı oranlarla mirasçılık belgesinin hazırlanması ihtimali de ortadan kalkmıştır.

 

Araç Mahrumiyet İşlemleri

Online Araç Takyit Sistemi “E-devlet” sisteminin bir parçası olan “e-adalet” sisteminin etkin ve verimli işlemesi için yargı ve yardımcı birimlerinin POLNET (Polis otomasyon sistemi)  ile karşılıklı olarak kurulan entegrasyon vasıtası ile motorlu araçların kayıtları üzerine her türlü mahrumiyet (yakalama, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vs.) ekleyip kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda anında yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Yargı birimlerinin kendi aralarında bilgi paylaşımı vazgeçilmez olmakla beraber,   yargısal fonksiyon icra etmeyen birçok kurumla bilgi alış verişi de kaçınılmazdır. E-devletin temel işlevleri, devlet-kişi ilişkisi, devlet- özel kurum ilişkisi, devlet kurumu- devlet kurumu ilişkisi olarak özetleyecek olursak, bu kadar etkinliği olan bir devlet sisteminin kişi ve özel kurumların yanında diğer devlet kurumları  ile de etkileşim içinde olması bir zorunluluktur. Yargı ve yardımcı birimleri, haklı olduğunu iddia eden tarafın menfaatini korumak ve için çoğu zaman karşı tarafın motorlu kara taşıtının sicil kaydı üzerine tedbir eklenmesine gereksinim duymaktadır. Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının sicilleri İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili trafik birimi tarafından tutulmaktadır. Yargı ve yardımcı birimleri tarafından bu kayıtlar üzerine herhangi bir tedbir şerhi eklenmesi için posta yoluyla ilgili trafik birimine gönderiyor trafik birimi de görevli memur eliyle şerhi ekliyordu. Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, araç mahrumiyet bilgileri işlem yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artabileceği de dikkate alındığında, bu işlemlerin günümüz bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak daha kolay, güvenilir ve hatasız bir şekilde yapılması,  emek ve zamandan tasarruf sağlanarak işlemlerin hızlanması, kırtasiyeciliğin önlenmesi, milli servetin doğru kullanılması için tedbirler alınması ve UYAP-POLNET entegrasyonunun kurulması zorunluluk haline gelmiştir. 

 

Haberci

Günümüz sosyal paylaşım ağlarının etkisiyle haberleşme kavramındaki gelişme ve değişmelere paralel olarak adalet çalışanlarının kişisel ve idari haberleşmeleri, bilgi ve dosya paylaşımında bulunmaları, bunları da güvenli bir ortamda yapabilmeleri hedeflenerek geliştirilmiş bir uygulamadır.

Bu projenin hayata geçirilmesini gerektiren durumlar , Çalışanların işle ilgili konularda birbirleriyle telefonla iletişim kurmaları, belge paylaşımı gerektiği durumlarda aynı adliyede olanların işlerine ara vererek istenen belgeleri götürmeleri farklı adliyelerde olanların faks kullanmaları göz önüne alındığında hem masrafları kısmak hem de zamanı en etkili şekilde kullanmak ayrıca bu haberleşmeleri daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmek gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla UYAP ile adliyelerde yaygınlaşan network ve bilgisayar kullanımından en etkili şekilde faydalanıp, çalışanların birbirleriyle daha kolay, masrafsız ve güvenli iletişim kurmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Hedeflenen amaçların tamamına mümkün olan en az maliyetle fakat özellikle güvenlikten ödün vermeden ulaşmak amaçlanmıştır. Bu projeyi gerektiren durumlar ve amaç göz önüne alındığında hem çalışanların birbirleriyle kolaylıka iletişim kurmaları ve dosya paylaşımı yapmaları hemde bunu yapabilecekleri programın mevcut ağ kaynaklarını kullanması ve ayrıca geliştirilecek programın open source olması ve bu sayede yazılım için ekstra para ödenmemesi, ayrıca açık kaynak kodlu olması nedeniyle güvenliğin en üst düzeyde sağlanması hedeflemiştir.

 

Mobil Arananlar Bilgi Sistemi

Yargı birimleri adına yakalama ve tutuklama kararlarını yerine getiren kolluk birimlerinin tüm yakalama ve tutuklama kararlarına anında erişimini sağlamak ve mobiliteyi sağlamak için günümüzde kullanılan en ucuz ve yaygın teknoloji olan cep telefonlarından bu sorgunun yapılabilmesi için MABS projesi başlatılmış ve el terminallerine ihtiyaç kalmadan tüm mobil kolluk birimleri sisteme dahil edilmiştir.

MABS projesi mobil olarak görev yapan (denizde, sınırlarda veya gezici ekip otolarında) kolluk kuvvetlerinin ayrıca bir yatırım yapılmaksızın cep telefonları üzerinden güvenli şekilde UYAP'ta yer alan ve yargı birimlerince verilmiş yakalama-tutuklama kararlarını çevrimiçi sorgulamalarına imkan vermektedir. Yargı birimlerince verilen yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi için kolluk birimlerine bu kararlar 11.08.2008 tarihine kadar posta yolu ile iletilmekte ve nedenle ciddi anlamda posta gideri, gönderilen verilerin yeniden kolluk birimlerinin sistemine girilmesi için personel gideri ve hepsinden önemlisi arada geçen sürede önemli hak kayıpları veya suistimaller meydana gelmekte idi. Bu sorunları ortadan kaldırmak için UYAP ile kolluk birimleri arasında evrak akışını ortadan kaldıracak ve yargı birimlerce verilecek yakalama ve tutuklama kararlarına çevrimiçi olarak anında kolluğun erişimini sağlayacak entegrasyonlar devreye alınmış ve kullanıma başlanmıştır.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020