Hollanda Heyeti 2013

HOLLANDA HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

Hollanda Heyeti Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere 16.01.2013 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuşlardır. Heyet , Bilgi İşlem Dairesi Başkan tarafından kabul edilmiştir.

Heyete fonksiyonel kapsamı, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaşlar,Avukatlar, Tüzel Kişiler ve Bilirkişiler için verilen hizmetler ile,UYAP doküman yönetim sistemi ve elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı binası ve UYAP sistem odası birlikte gezilerek UYAP sisteminin işleyişi ve Başkanlığımızın çalışma şekli yerinde gösterilmiştir

Avusturya Heyeti, UYAP sistemi ve işleyişi hakkında bilgilerden ötürü çok mutlu olduklarını, e-devlet projesinin yargı ayağı için UYAP sisteminin çok iyi bir örnek olduğunu, UYAP sistemine hayran kaldıklarını ve bunu rapor halinde sunacaklarını” belirtmişlerdir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014