Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İdari Yargı Mahkemeleri Elektronik Ortamda Dosya Gönderilmesi
09.01.2015

Danıştay Kararları ve Dosyaları İdari Yargı Mahkemeleri tarafından UYAP Üzerinden Erişim ve Elektronik Ortamda Dosya Gönderilmesi İmkanı Sağlanmıştır.

UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir.

Bu amaca ulaşılabilmesi için;

1. Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunun sağlanması,

2. UYAP gibi bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunun sağlanması,

3. Vatandaşlara ve Avukatlara on-line yargı hizmeti sunulması Planlanmıştır.

Bu kapsamda faaliyete geçirilen UYAP Danıştay Karar ve Dosya Arama, Elektronik Ortamda Dosya Gönderme vasıtasıyla;

Adli ve idari mahkemeler ile icra daireleri gibi birimlerce Danıştay Başkanlığı ve Dairelerince verilen kararlara  erişebilmeleri sağlanmıştır. Bu suretle ihtiyaç duyulan Danıştay Karar ve İçtihatlarına her an erişebilmeleri ve bu sayede Danıştay Karar ve İçtihatlarının talep edilmeleri durumunda yapılan yazışmaların önüne de geçilmiştir.

İdari Mahkemelerin Danıştay Başkanlığına elektronik ortamda dosya göndererek, fiziki dava dosyasının gönderilmesinin önüne geçilerek, hem zamandan, hem iş gücünden, hem posta ücreti giderinden tasarruf edilmiştir.

Bu sayede İdari Mahkemelerin Danıştay’a gönderdikleri dava dosyalarının geri dönüşünü beklemeden hangi dairede olduğunu, karar verilip verilmediği bilgisini de öğrenebilmesi sağlanmaktadır.

Hem vatandaşların, hem İdari Mahkemelerin dava dosyalarının Danıştay Başkanlığında ki Dairesini, dosyasını ve durumunu öğrenmek için yapmış olduğu emek ve zaman israfının da önüne geçilmiştir. 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020