Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İdari Yargı Mahkemelerine Online Harç ve Masraf Yatırma İşlemi
09.01.2015

Avukat Portal’dan İdari Yargı Mahkemelerine Online Harç ve Masraf Yatırma İşlemi Gerçekleştirildi.

UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir.

Bu amaca ulaşılabilmesi için;

1. Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunun sağlanması,

2. UYAP gibi bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunun sağlanması,

3. Vatandaşlara ve Avukatlara on-line yargı hizmeti sunulması planlanmıştır.

Bu kapsamda faaliyete geçirilen  Avukat Portal’dan İdari Yargı Mahkemelerine Masraf ve Harç Yatırılması İşlemleri vasıtasıyla;

Avukat Portal aracılığıyla, yargı hizmetlerinin emektarları Avukatların vekil oldukları dava dosyalarına harç ve masraf yatırabilmeleri imkanı getirilerek, mesai saati kavramından bağımsız olarak, Avukatların ofislerinden dava dosyalarında her türlü evrak gönderme ve usul i işlemi yerine getirebilmesi sağlanmıştır.

Avukatlar artık, savunma, cevap, temyiz dilekçesi vb işlemleri dava dosyalarına eklerken harç ve masraflarını da yargı birimlerine gitmeden ofislerinden güvenle yatırabilmeleri imkanı sağlanmıştır.  

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020