Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İran Heyeti 2012
16.05.2012

İRAN HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

İran Heyeti Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere 16.05.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuşlardır. Heyet , Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından karşılanmıştır.Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere heyetle toplantı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda, UYAP’ın tarihçesi, gelişimi, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, UYAP Avukat Portal, UYAP Vatandaş Portal, elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir

UYAP Bilişim Sisteminin ülkemiz yargı birimlerinin % 100’ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetlerin bu sistemle elektronik ortamda yürütüldüğü, yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlandığı, ayrıca yargı çatısı altında olmayan resmi kurumlarda sağlanan entegrasyonlar ile hakim ve savcıların ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve belgelere gecikmeksizin elektronik ortamda erişebildiği uygulamalı olarak gösterilmiştir.

İran Heyeti,  UYAP sistemi ve işleyişi hakkında verdiği bilgilerden dolayı çok mutlu olduklarını, e-devlet projesinin yargı ayağı için UYAP sisteminin çok iyi bir örnek olduğunu, UYAP sistemine hayran kaldıklarını ve bunu rapor halinde ilgili makamlara sunacaklarını belirtmişlerdir.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020