İsveç Heyeti

İsveç Danıştay Heyeti, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere 18.06.2012 tarihinde Başkanlığımıza ziyarette bulunmuştur.

Toplantıda, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcımları tarafından UYAP Bilişim Sisteminin fonksiyonel kapsamı, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaşlar, Avukatlar, Tüzel Kişiler ve Bilirkişiler için verilen hizmetler ile, UYAP doküman yönetim sistemi ve elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca UYAP sistem odası birlikte gezilerek UYAP Bilişim Sisteminin işleyişi ve Başkanlığımızın çalışma şekli yerinde gösterilmiştir.
Yapılan sunumlar ardından UYAP Bilişim Sistemi sistem odası gezdirilerek sistem mühendisleri tarafından detaylı teknik bilgiler verilmiştir.

İsveç Danıştay Heyeti, UYAP Bilişim Sisteminin işleyişi hakkında verdiği bilgilerden çok etkilendiklerini, e-devlet projesinin yargı ayağı için UYAP Bilişim Sisteminin bu konuda çok iyi bir örnek olduğunu belirtmişlerdir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014