Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İsveç Heyeti 2012
21.03.2012

İSVEÇ HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

İsveç Heyeti Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere 21.03.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuştur. Heyet Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından karşılanmıştır. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere heyetle toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, UYAP’ın tarihçesi, gelişimi, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, UYAP Avukat Portalı, UYAP Vatandaş Portalı, elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.

İsveç Heyeti,UYAP sistemi ve işleyişi hakkında bilgilerden ötürü çok mutlu olduklarını, e-devlet projesinin yargı ayağı için UYAP sisteminin çok iyi bir örnek olduğunu, UYAP sistemini çok beğendiklerini ve bunu rapor halinde yetkili makamlarına sunacaklarını belirtmişlerdir.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020