Kazakistan Heyeti 2012-2

KAZAKİSTAN HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

29.05.2012 tarihinde UYAP Bilişim Sistemini yerinde incelemek üzere Başkanlığımıza ziyarette bulunan Kazakistan Heyeti, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı  tarafından UYAP Bilişim Sistemi hakkında önbilgiler verildikten sonra teferruatlı bilgilendirme için toplantı tertip edilmiştir.

Toplantıda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Tetkik Hakim tarafından UYAP Bilişim Sisteminin fonksiyonel kapsamı, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaşlar, Avukatlar, Tüzel Kişiler ve Bilirkişiler için verilen hizmetler ile, UYAP Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ve elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Şubeler ve UYAP sistem odası birlikte gezilerek UYAP Bilişim Sisteminin işleyişi ve Başkanlığımızın çalışma şekli yerinde gösterilmiştir.

Kazakistan Heyeti, "UYAP başlangıçta bizde bir şaşkınlık uyandırdı. Teknolojik bakımdan bu kadar kurumu içinde kapsayan ve bir çok kurumla entegrasyon içinde çalışan bir sistem belki de dünyanın başka bir yerinde yoktur. Yetkililerin ifade ettiği gibi sistemin ulusal bir sistem olması da çok etkileyici. Sistemin tüm Türkiye'ye belki de başka ülkelere faydalı olacağını düşünüyoruz. UYAP gibi bir kurumu ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Türkiye'de gördüğümüz bu sistemi başka yerde görmedik. Burada edindiğimiz tecrübeleri Kazakistan'da yargı camiasına aktaracağız." şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir..

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014