Litvanya Heyeti 2015

Başkanlığımız Tetkik Hakimi tarafından UYAP hakkında sözkonusu heyete sunum yaparak bu konudaki tecrübelerimiz paylaşılmıştır. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Servet Gül tarafından,  UYAP’ın kabiliyetleri ve bilgi teknolojilisinin Bakanlığımıza ve Yargı sistemine olan katkıları hakkında bilgi vermiştir.  SEGBİS Projesi hakkında da kısa bir sunum yapılarak SEGBİS proje ekibi tarafından kısa bir canlı bağlantı yapılarak sistem tanıtılmıştır.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014