Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Mogolistan Heyeti-2 2014
17.06.2014

UYAP Genel Sunumu:

-        Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Organizasyon yapısı

-        UYAP’ın Teknik ve Hukuki Yapısı

-        Doküman Yönetim Sistemi Ve e-İmza

-          Entegrasyonlar

-           İstatistik

-        Sorular ve Cevaplar

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020