Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Mülhakatların İşletime Geçiş Süreci İle İlgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazısı Ve Ekleri
27.09.2006

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sayı: B–03–0-BİD–000–00–07/ 774.03 / /09/2006

Konu: İşletim sürecinde karşılaşılan sorunlar

……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

…………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Adalet Bakanlığınca, yürütülmekte olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında Ağır Ceza Merkezleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde yürütülecek mülhakatların işletime geçiş çalışmaları esnasında karşılaşılan sorunların ve hâsıl olan tereddütlerin izalesi cümlesinden:

•  Bakanlığımızın 124 ve 125 sayılı genelgeleri, Personel Genel Müdürlüğünün ekte gönderilen 02.12.2005 tarih 105894 sayılı yazısı ile Başkanlığımızın 18.09.2006 tarih ve 2852 sayılı yazısı uyarınca bildirilen hususlara azami dikkat edilerek, ilgili yazılarda belirtilen Bilgi İşlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Bürolarının ekteki şablona göre bir an önce kurulması, mekânlarının tahsis ve tefrişi ile amacına uygun ve etkin şekilde faaliyete geçirilmesi,

•  İşletime alınma sürecinde ekte gönderilen ve Bakanlık web sayfasında da ilan edilen yaygınlaştırma şablonuna uygun hareket edilmesi, ilgili genelgeler uyarınca ilgili Bilgi işlem Müdürlükleri, Şeflikleri ve Büroları nezdinde görev yapacak olan UYAP uzman kullanıcıları, bilgisayar işletmenleri ile teknik ofis elemanlarının görevlendirilme amaçları dışında çalıştırılmaması,

•  Teknik ofis ihtiyacı için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının ekte gönderilen yazıları ile sağlanan ödeneklerin amacı dışında kullanılmaması,

•  Sisteme kaydedilen tüm tarafların (Avukat, sanık, müşteki, mağdur, tanık, bilirkişi, vb.) tüm bilgileri ile T.C. kimlik numaraları, mail adresleri ve cep telefonlarının eksiksiz sisteme girilmesinin sağlanması,

•  Büro tanımlama işlemleri Başkanlığımızca yapılacağından talep edilen formların işletim için ilgili birime gidilmeden önceden doldurularak gönderilmesi, daha sonra mülhakatlar için kullanıcı rolü tanımlama işlemlerinin ilçe mahkemeleri için ağır ceza merkezinde yetki verilen komisyon görevlisi, ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları için merkez Cumhuriyet Başsavcılığı görevlisi tarafından yapılması, bu aşamalardan sonra mülhakatlarda işletim çalışmalarına başlanması,

•  Konu ile ilgili tüm gelişmelerin Bakanlık web sayfası ile yayep@adalet.gov.tr mail grubu vasıtasıyla takip edilerek, yapılan faaliyetlerin Başkanlığımızın 18.09.2006 tarih ve 2852 sayılı yazısı uyarınca bildirilmesi,

Hususlarında,

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.    

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020