Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Singapur Heyeti
17.02.2011

SİNGAPUR HEYETİNDEN BAKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

Singapur’da e-Devlet uygulamalarını yürüten ‘ IDA Management’ isimli kurum 17.02.2011 tarihinde UYAP uygulamalarını görmek üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ziyaret etmiştir. Heyete UYAP Bilgi Sisteminin tarihçesi, gelişim süreci, vatandaş ve avukatlara sağladıkları kolaylıklar, SMS Bilgi Sistemi, akıllı uyarı sistemleri, elektronik imza uygulamaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bugün itibariyle UYAP’nin ülkemizde yargı birimlerinin % 100’ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütüldüğü, yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlandığı, bununla da yetinilmeyerek dış birimlerle de sağlanan entegrasyonlar ile hakim ve savcıların ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve belgelere gecikmeksizin elektronik ortamda erişebildiği uygulamalı olarak gösterilmiştir. UYAP kapsamında geliştirilen Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulduğu da anlatılmıştır. UYAP SMS Bilgi Sistemi (http://www.sms.uyap.gov.tr/ ) ile de dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere sistemde yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyurular, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmekte olduğu da anlatılmıştır.

Heyet temsilcileri kendilerinin e-devlet konusunda tecrübeli olduklarını, yargıda teknolojinin kullanımı konusunda Türkiye’yi oldukça gelişmiş gördüklerini, Singapur ile Türkiye’deki e-adalet uygulamalarının hemen hemen aynı olduğunu, fakat 5 milyon nüfus ile 20km kare yüzölçümüne sahip olan dünyanın ikinci küçük ülkesi olan Singapur’a nazaran Türkiye’nin bu büyüklüğü ile UYAP gibi entegre bir sistem geliştirmesinin Dünya’da örneğinin olmadığını, Türkiye’nin bu anlamda çok başarılı olduğunu, Türkiye’yi izlemeye devam edeceklerini ve her alanda işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020