Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Suudi Arabistan Heyeti 2016
16.03.2016

Suudi Arabistan Krallığı Yargı Müfettişi ve Temyiz Kadısı Sayın Khalid Suluiman Al-Juffair başkanlığındaki heyet Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve SEGBİS hakkında bilgi sahibi olmak ve incelemelerde bulunmak üzere 16.03.2016 tarihinde Başkanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Suudi Arabistan Heyeti, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Servet GÜL tarafından kabul edilmiş ve UYAP Bilişim Sistemi hakkında önbilgi verilmiştir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda, Başkanlığımız Tetkik Hakimi  UYAP Bilişim Sisteminin fonksiyonel kapsamı, entegrasyon çalışmaları, portallar üzerinden verilen hizmetler ile SMS Bilgi Sistemi ve SEGBİS hakkında bilgiler vermiştir. Suudi Arabistan Adalet Bakanı Müsteşarı UYAP sisteminin diğer adli ve idari sistemlerle olan birlikte çalışabilirliği ve büyüklüğünden çok etkilendiğini belirtmiş ve özellikle Veraset Sistemi ile ilgilenmişlerdir.

Suudi Arabistan Bilgi Teknolojileri Genel Daire Müdürünün de UYAP gibi büyük bir sistemin güvenliliğin ve 7/24 çalışabilirliğini nasıl sağladığımız konusundaki soruları cevaplandırılmıştır. 

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020