Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP - SEGBİS Sempozyumu
27.04.2016

Başkanlığımızca Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ, Adalet Bakanlığı birim amirleri ve akademisyenlerin katılımı ile Cumhuriyet başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarına yönelik 20 - 21 Nisan 2016 tarihlerinde Trabzon ilinde  “e-Adalet Uygulamaları: UYAP-SEGBİS" Sempozyumu düzenlenmiştir.

Trabzon Cumhuriyet başsavcısı “hoşgeldiniz konuşması” sonrasında,

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Servet Gül tarafından özetle; ‘UYAP sistemi sayesinde yargı birimlerinin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetlerinin  elektronik ortamda yürütüldüğü,

Avukatlar ve vatandaşlar için e-dava hizmete sunulmuş olup, avukat ve vatandaşların zaman sınırsız, mekan bağımsız olarak elektronik ortamda mahkemelere dava açabildiği veicra takibi başlatabildiği ayrıca UYAP içerisinde oluşturulan Kolluk Portal, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, SMS Bilgi Sistemi ve 118’ li Servisler ile vatandaşların, avukatların, bilirkişilerin, kolluk Birimlerinin, kurum ve şirketlerin yargıya kolay ve hızlı erişimlerinin sağlandığı,

SEGBİS( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) Projesine 2012 yılında başlanılarak 2015 yılı sonu itibari ile 592 adliye binasında 2.595 duruşma salonuna SEGBİS sistemi kurulduğu, aynı şekilde 195 adliye hizmet binasında 275 adet Cumhuriyet başsavcılığı SEGBİS odası oluşturulduğu, 220 Ceza İnfaz Kurumunda ise 520 adet SEGBİS kurulumu yapıldığı,

SEGBİS ile yargılamada yüzyüzelik ilkesine uyulabilmesi için ifade alma işleminin video ve konferans yoluyla hakim ve karşı tarafın görüntülerinin yüksek çözünürlükte iletilmesinin sağlandığı, SEGBİS’in kullanımı sayesinde 293.425.948,00 TL maliyetin önüne geçildiği,

Yakın zamanda işçi alacakları, aktüerya hesaplama, adli veri bankası, İstinaf Mahkemeleri ekranları, Emniyet EKİP entegrasyonun sağlanması, pardus işletim sistemine göç gibi projelerin gerçekleştirilmesinin planlandığı’ ifade edilmiş,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından ise özetle; ‘Uzun yargılamaları kısaltmak, adaletin doğru ve zamanında tecelli etmesini sağlamak maksadıyla Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen çalışmaların başında gelen UYAP'ın, uygulamaya girdiği günden bugüne sağladığı kolaylıklar, hız ve tasarruf dikkate alındığında çok büyük bir başarı hikayesi olduğunu, 69 kurumla ilgili verilere anında ulaşılabilindiği, bunun da yargılamada çok büyük bir hız kazanıldığının, zaman ve maddi tasarruf sağlandığının somut bir göstergesi olduğunu,

UYAP’ın yaptığı çalışmalarla başka kurumlara örnek olduğu, sadece adalet alanında ürettiği projelerle değil ortaya koyduğu vizyonla da pek çok kuruma ve bu alanda çalışma yapanlara yol gösterici olma özelliğini sürdürdüğünü,

Yabancı ülke temsilcilerinin ülkemize geldiklerinde bilgi almak ve incelemek istediği şeylerin başında gelmesi ve aldığı ödüller ile  UYAP ve SEGBİS uygulamalarının sadece ülkemiz açısından değil dünya açısından da gıptayla bakılan uygulamaların başında geldiğini,

Türkiye’nin birkaç sene içinde kendi milli iletilişim sistemi(Pardus) içerisinde paylaşan aktaran ve bunu kullanan bir güce ve imkana sahip olacağını,

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, Hukuk Muhakemesi Kanunu'nda ve İdari Yargılama Usul Kanunu'nda yapacakları değişikliklerle, yargıdaki iş yükünü azaltacak ve yargılamayı hızlandıracak adımlar atacaklarını, bu anlamda ön ödemeye ve uzlaştırmaya tabi suçların kapsamının genişletileceğini, basit yargılama usulünün ilk etapta kapsamı dar tutularak ceza sistemine getirileceğini, arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını, İdari yargıda sulh komisyonları oluşturulacağını, 20 Temmuz 2016’da ataması yapılan 15 İstinaf Mahkemesi’nden 7’sinin faaliyete başlayacağını, kalan 8 İstinaf Mahkemesi’nin ise 2017 ve 2018 yıllarında faaliyete geçirileceğini,

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan  Adli Veri Bankası ile Türk yargısının adeta tomografisini buradan çekebilme imkanımız olduğu gibi vatandaşlarımızın işledikleri suçları illere, bölgelere, yerlere, mesleklere ve daha birçok ayrıntıya varıncaya kadar dağılımını görme imkanımız olacağını ayrıca önleyici hukuk uygulamalarına fayda sağlayarak, suç işlenmeden önce hükümetin, idarecilerin, herkesin tedbir alması için elinde önemli bir veri olacağını, pek çok suçun işlenmesini doğuran nedenleri ortadan kaldıracak adımlar atılmasına yol açacağını’ belirtmiştir.         

Açılış konuşmalarının ardından Başkanlığımızca ‘UYAP ve SEGBİS’te yenilikler ve hedefler, UYAP’ın kullanıcılardan beklentileri’ konulu sunum yapılmış, devamında iki ayrı oturum halinde akademisyenler, Bakanlığımızın birim amirleri ile Cumhuriyet başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları tarafından UYAP ve SEGBİS konulu konferans verilmiş ve sunumlar yapılmıştır.

Kapanış konuşmasının ardından sempozyuma son verilmiştir.

 

             

             

               

              

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020