Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Bilgi Bankası Hizmete Açılmıştır
10.04.2005

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında yapımı planlanan Bilgi Bankasının alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, mevzuat bölümü itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir.

UYAP Bilgi Bankası, mevzuat ve içtihatların çok sık değiştiği günümüzde Hâkim ve Savcılarımızın karar verme sürecinde bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmeleri için çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bilgi Bankası tasarımında verilere hızlı ve kolay yoldan erişimi sağlamak için,

Mevzuat bilgileri;

 • Madde bazlı
 • Hiyerarşik şekilde,

İçtihat bilgileri;

 • Daire,
 • Esas,
 • Karar,
 • Karar yılı,
 • İlgili kavramlar,
 • İlgili mevzuat

alanlarına göre sisteme girilmiştir. Bilgi bankası içerisinde yer alan belgeler birbiri ile ilişkilendirilmiş olup kullanıcılar herhangi bir belgeden ilgili dokümanlara direkt erişebileceklerdir. Kullanıcıların sık kullanılan bilgilere daha hızlı erişimini sağlamak için Bilgi Bankası bünyesinde hızlı erişim menüsü oluşturulmuş olup, bu alan ihtiyaca göre güncellenmektedir.

Bilgi Bankasında yapılan değişiklikler, o gün içerisinde meydana gelen mevzuat değişiklikleri madde bazında kullanıcıya Bilgi Bankası ana sayfasında duyurulmaktadır.

Bilgi Bankası bünyesinde aşağıdaki içeriğe yer verilecektir.

 • Kanunlar
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
 • Uluslararası sözleşmeler
 • Genelgeler
 • Kanun tasarıları
 • Mülga Kanunlar
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • A.İ.H.M Kararları
 • Kullanıcı makaleleri

Bilgi Bankası 01.01.2005 tarihi itibariyle güncellenmiş olup, 15.02.2005 tarihinden itibaren günlük olarak güncellenecektir. Bilgi Bankasına  UYAP Portal kapsamında işlem yapabilen kullanıcılarımız Bilgi Bankasi adresinden ulaşabileceklerdir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020