Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Birleşmiş Milletler'de Tanıtıldı
09.06.2016

1 Haziran 2016 tarihinde  Birleşmiş Milletler’de düzenlenen e-Adalet Paneli’nde UYAP tanıtıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) 2016 da, 61 proje içerisinden birincilik ödülü alan UYAP Bilişim Sistemi, BM Genel Merkezinde e-Devlet Paneli’nde tanıtıldı.

Panele Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa EROL, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet GÜL, Tetkik Hakimleri ile Adalet Müşaviri katıldı.

Panelde İtalya ve Meksika Adalet Bakanlıkları yetkililerinin, kendi ülkelerindeki elektronik yargı ağı sistemlerindeki deneyimlerini paylaştıkları toplantıda, Türkiye adına Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet Gül;  öngörülen vizyon ve misyon doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirdiklerine vurgu yaparak, kısaca UYAP olarak adlandırılan Ulusal Yargı Ağı Projesi'ni tanıttı.“ Vatandaşlara, avukatlara, kamu kurumları ile özel şirketlere internet üzerinden elektronik ortamda adli bilgilere erişimlerini sağlayan UYAP sisteminin, mahkemelere gitme zorunluluğunu kaldırdığını, zaman yönetimini olanaklı hale getirdiğini; posta masraflarını azalttığını, kâğıtsız ofis ortamına geçişi sağladığını, vatandaş ve avukatların SMS Bilgi Sistemi sayesinde adli süreçleri cep telefonu ile takip edebilir noktaya geldiklerini” belirtti.

 

Bilgiİşlem Dairesi Başkanı Sayın Servet GÜL'ün Sunumunda;

- UYAP ve diğer kurumlar arasında yapılan entegrasyonlar ile elektronik ortamda veri alış verişinin sağlanır hale geldiği,

- UYAP’ın getirdiği olanaklarla personel, ulaşım gibi masraflar azaltılmak suretiyle, yatırım maliyetlerinin kısa sürede karşılandığı, kâğıtsız ofis ortamına geçiş ile yılda 7 bin 837 ağacın kesilmesinin önüne geçilerek bu yönüyle de çevreci bir proje olduğu,

- SEGBİS projesiyle HD kalitesinde ses ve görüntü kaydı ve iletimi imkânının yargı teşkilatına kazandırılarak bu şekilde yol ve personel harcamalarının azaltıldığı, nakillerde trafik kazası, hürriyetin sınırlandırılması ve benzeri olumsuzlukların önlendiği bu sayede yargının hızlandırılmasının amaçlandığı, 2012 yılında başlanan projede, önümüzdeki yıl üçüncü ve son aşama olan yaygınlaştırma süreci tamamlanarak projeye son noktanın konulacağı, duruşmada ifadelerin video yöntemiyle kaydedilmesi sonrasında 360 derece denetime de olanak verecek şekilde temyiz sürecinde de değerlendirilmesinin düşünüldüğü, ileri aşamada zabıt kâtiplerince tutanak tutulmasına gerek kalmayacağı,

- Farklı kurumlarla yapılan entegrasyonlar sayesinde zaman ve emek tasarrufu dışında ileri derecede kağıt tasarrufu sağlandığı ifade edilmiştir.

Gül, konuşmasında ayrıca e-tebligat, e-haciz, e-satış, e-vezne ve adli veri bankası gibi projeler hakkında  da bilgi vermiştir.

 

  

  

 

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020