Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Eğitimleri

Temel Bilgisayar Eğitimi
UYAP’ın kullanılmasına yönelik olarak toplam 13.000 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adliye personeli temel bilgisayar eğitimi almıştır
 
UYAP I Eğitimleri
UYAP I kapsamında Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı yöneticileri, tetkik hâkimleri ve personeline kendi kullandıkları modüller, ortak işlemler ve Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile ilgili eğitimler verilmiştir.
 
UYAP II Eğitimleri
Sürüm I: Sürüm I Eğitimleri kapsamında toplam 4921 personele 14.989 günlük uygulama yazılımı eğitimi verilmiştir.
Sürüm II: Ankara ve yakın çevresi için 5 – 16 Temmuz 2004 tarihleri arasında Ankara’da derslik eğitimleri, Ankara'dan uzak yerlerde yerinde eğitim ve işletime geçiş sırasında eğitim verilmiştir.

Uzman Kullanıcı Eğitimleri

Yılı
 
Eğitim Verilen Personel Sayısı
 
2004
 
179
 
2005
 
367
 
2006
 
1.316
 
2007
 
727
 
2010
 
184
 
Toplam
 
2.773
 

UYAP kapsamında, geliştirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla, mesleki bilgisi yeterli ve normal seviyede bilgisayar kullanabilen personel arasından seçilen personele Ankara’da uzman kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan personel, uzman kullanıcı sertifikası almaya hak kazanmaktadır. 

Teknik Teknik Ofis Eğitimleri

Yılı

Eğitim Verilen Personel Sayısı

2004

126

2005

204

2006

174

2007

184

2008

220

Toplam

908

Teknik ofis görevlisi olarak görev yapabileceği tespit edilen kişilerin, dağıtılan donanım ve kurulan bilgisayar ağının bakım ve idamesini yapabilmeleri, arızalara gerekli müdahalelerde bulunabilmeleri, teknik bilgi ve pratiklerini geliştirmeleri ve ihtiyaç halinde Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağlayabilmeleri amaçlanmıştır.  Eğitimleri başarı ile tamamlayan personel, katılım belgesi almaya hak kazanmışlardır. 

UYAP Hizmet İçi Eğitimleri

Yılı

Eğitim Verilen Personel Sayısı

2011

207

2012

128

2014

36

Toplam

371

Başkanlığımız UYAP yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında dönem dönem hizmet içi eğitim programı düzenlemektedir.

Adalet Müfettişlerine Verilen UYAP Seminerleri 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan 26 adalet müfettişine; 02.02.2005 tarihinde Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri,03.02.2005 tarihinde ceza mahkemeleri işlemleri, 04.02.2005 tarihinde infaz işlemleri, 07.02.2005 tarihinde hukuk mahkemeleri ve icra daireleri işlemleri konularında Ankara Adliye’sinde, 12 Adalet Müfettişine ;

06.12.2006 tarihinde Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri, 07.12.2006 tarihinde Hukuk mahkemeleri işlemleri, 11.12.2006 tarihinde İdari İşler işlemleri, 12.12.2006 tarihinde Komisyon işlemleri,13.12.2006 tarihinde CTE işlemleri,14.12.2006 tarihinde İcra mahkemeleri işlemleri konularında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda UYAP seminerleri verilmiştir.  
 
Avukatlara Verilen UYAP Seminerleri

13 Mayıs 2005 ve 25 Temmuz 2005 tarihlerinde Ankara Barosu’na kayıtlı 575 avukata, 8 – 15  Haziran 2005 tarihleri arasında İzmir Barosu’na kayıtlı 1300 avukata, 11 – 17 Temmuz 2005 tarihleri arasında İstanbul Barosu’na kayıtlı 175 avukata, 26 Ağustos 2005 tarihinde Tokat Barosu’na kayıtlı 14 avukata, 6 Eylül 2005 tarihinde Karaman Barosu’na kayıtlı 35 avukata, 20 Eylül 2005 tarihinde Ünye Barosu’na kayıtlı 12 olmak üzere toplamda 2111 avukata UYAP semineri verilmiştir.

 
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Adalet Akademisinde Verilen UYAP Eğitimleri

2000 yılından beri Adalet Akademisi’nde eğitim gören hâkim ve savcı adaylarına , 2005 yılından beri  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine , 2006 yılından beri İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine temel bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir.

Görevde Yükselme Eğitimleri
Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen  Görevde Yükselme Eğitiminde “UYAP ve Bilgisayar” eğitimleri verilmektedir. 
 
Başarılı Personele Verilen Ödüller
UYAP uygulama yazılımlarını kullanmalarındaki başarılarından dolayı 416 personele takdir, 101 personele teşekkür belgesi ve 58 personele maaş ödülü verilmiştir
 

 Uzaktan Eğitim

UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması, kullanıcıların zaman ve mekân sınırı olmaksızın, her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin sağlanması amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan uzaktan eğitim yönetim sistemi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu sistem sayesinde;
2014 yılı sonuna kadar toplam 715.241 kişiye bu eğitimi alma imkânı sağlanmış ve 199.085 kişi atanan eğitimi bitirmiştir.
 

UYAP MODÜLLERİNİN YILLARA GÖRE UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİNİN ÜRETİMİ

EĞİTİMLERÜretildi
CBS2005
Ceza Mahkemeleri2005
Hukuk Mahkemeleri2005
İcra ve İflas Daireleri2005
İdari Yargı2006
Portal2006
E-İmza2007
DYS2007
Ceza İnfaz Kurumları2007
İdari Kaynaklar2008
Komisyon2008
Denetimli Serbestlik2008
Adli Tıp2008
Baskan-Hakim Ve Üye Rolüne Özel Ceza Mahkemeleri Eğitimi2010
Başkan Ve Üye Rolüne Özel İdari Yargi Egitimi2010
Başsavcı-Savcı Rolüne Özel Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimleri2010
Hakim Rolüne Özel Hukuk Mahkemeleri Eğitimleri2010
Uyap Vatandaş Portalı2010
Uyap Avukat Portalı2010
Renklerin Anlamı Ve İnsan Üzerindeki Etkileri Kişisel Gelişim Eğitimi2011
Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimleri2011
Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimleri2011
Fillezilla Eğitimi2011
Uyap Entegrasyon Eğitimleri2011
Uyap İstatistik Eğitimleri2011
ISO27001 - Farkındalık Eğitimi2012
Kurum Portal Eğitimi2012
Dys Avkons Eğitimleri2012
Westlaw Video Eğitimi2012
Segbis Uzaktan Eğitimi2013
Askeri Yargı Eğitimleri2013
Bütçe Ödenek Talebi Eğitimleri2014

UZAKTAN EĞİTİMDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN SAYILAR

Etkinlik AdıToplam KullanıcıBaşlamayanDevam EdenTamamlayan
Adli Tıp Eğitimleri39992910377712
Askeri Yargı Eğitimleri45828565108
Baskan-Hakim ve Üye Rolüne Özel Ceza Mahkemeleri Eğitimi83777254357766
Başkan ve Üye Rolüne Özel idari Yargi Egitimi2263198587191
Başsavcı-Savcı Rolüne Özel Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimleri78506349696805
Bütçe Ödenek Talebi Eğitimleri 25321507265760
Ceza İnfaz Kurumu3174916457513410158
Ceza Mahkemeleri Eğitimi4195921188825312518
Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitimleri3450015215789311392
Denetimli Serbestlik Eğitimleri733243125832437
Doküman Yönetim Sistemi Eğitimleri13837121206361081
DYS Avkons Eğitimleri322831
E- İmza Eğitimi13789585874753144490
Filezilla Eğitimi3058813204
Hakim Rolüne Özel Hukuk Mahkemeleri Eğitimleri92637815525923
Hukuk Mahkemeleri Eğitimleri333191778471648371
ISO 27001 Farkındalık Eğitimi42414548231
İcra Daireleri Eğitimleri187451001735305198
İdari İşler Eğitimleri11451559817004153
İdari Yargı Eğitimleri496125146451802
Jandarma Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimleri219421740314953044
Komisyon Eğitimleri8672487611442652
Kurum Portal Eğitimleri19748
Portal Eğitimi13786487115522045529
Renklerin Anlamı ve İnsan Üzerindeki Etkileri Kişisel Gelişim Eğitimi614394324772417568
Sahil Güvenlik Kolluk Bilişim Sistemi Eğitimleri8137761720
Segbis Uzaktan Eğitimleri118465288444
UYAP Avukat Portal Eğitimi3152441952
UYAP Entegrasyon Eğitimleri9692968591625622082
UYAP İstatistik Eğitimleri8286770151
UYAP Vatandaş Portalı3042331655
Westlaw Video Eğitimi13581122551471179

UYAP EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Bu eğitimlerin kapsamı nedir?
UYAP eğitimleri tüm Taşra Teşkilatını kapsamaktadır. 

2-Eğitim yeri ve tarihi  hakkında bilgi alabilir miyiz?
Uzman kullanıcı ve teknik ofis eğitimleri Ankara’da yapılmaktadır. 2006 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüm ağır ceza merkezi ve bölge idare mahkemelerine uzman kullanıcı eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Teknik ofis eğitimleri, ihtiyaca göre planlanmakta ve eğitim alacak personel buna göre eğitimlere çağrılmaktadır.

3-Uzman kullanıcı eğitimi almayanların eğitimi ne şekilde olacak?
Uzman kullanıcı eğitimi almayan personelin eğitimi, uzman kullanıcılar vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.  Uzman kullanıcılar öncelikle kendi bağlı bulundukları merkezlerdeki daha sonra mülhakatlarındaki personele UYAP eğitimi vereceklerdir. Ayrıca çalışmaları halen devam eden UYAP Uzaktan Eğitim Projesi sayesinde kullanıcılar yaptıkları işle ilgili UYAP eğitimlerini herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın diledikleri zaman alabileceklerdir.

4-Uzman kullanıcı eğitimi alacak personel nasıl seçiliyor?
Uzman kullanıcı eğitimi alacak personel, bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi ya da ağır ceza merkezi adalet komisyonu tarafından seçilmektedir.

5-Uzman kullanıcı eğitimi alacak personelde ne gibi özellikler bulunması gerekiyor? 
Eğitim alacak personelin, adalet komisyonları sorumluluğunda öncelikle kendi merkezlerini, bilahare mülhakatlarını faaliyete geçirecek olmaları nazara alınarak bu sorumluluğu kaldırabilecek kabiliyette, mesleki bilgisi yeterli ve normal seviyede bilgisayar kullanabilen personel arasından seçilmesi gerekmektedir.

6-Uzman kullanıcı eğitimi almak için ileri seviyede bilgisayar kullanıcısı olmak gerekiyor mu?
Uzman kullanıcı eğitimi alacak personelin mesleki bilgisinin iyi olması, yaptığı işle ilgili iş akışlarını bilmesi, mevzuata hakim olması ve normal seviyede bilgisayar kullanabilmesi yeterli olup, ileri seviyede bilgisayar kullanıcısı olmasına gerek yoktur. 

7-Eğitimlere katılmak zorunlu mu?
Personel, Makam Onayı alınarak eğitimlere çağrılmaktadır. Eğitimlere katılmak zorunludur.

8-Kimler uzman kullanıcı eğitimi alamaz?
Emeklilik süresi dolmuş ya da yaklaşmış, kadrolu ya da fiilen teknik ofis personeli olarak görev yapan ya da görevlendirilmesi düşünülen personelin uzman kullanıcı eğitimi alması mümkün değildir.

9-Uzman kullanıcı eğitimleri, bu eğitimi alan personelin görevde yükselmesine engel teşkil eder mi?
Uzman kullanıcılar UYAP’nin yaygınlaştırılmasında önemli bir role sahip bulunmaktadırlar. Uzman kullanıcılar, diğer meslektaşları gibi mesleki kariyerleri ile ilgili her türlü haktan yararlanabilirler. Uzman kullanıcı olmaları görevde yükselmelerine engel değildir.

10-Eğitimlerle ilgili eğitim dokümanı edinmemiz mümkün müdür?
Eğitimlere gelen personele katıldıkları eğitimlerle ilgili eğitim dokümanları Başkanlığımızca verilmektedir. Ayrıca UYAP kullanım kılavuzları ve kullanıcı el kitaplarına http://intranet/      adresine girerek ulaşabilirsiniz

11-Eğitimler sonunda her hangi bir belge veriliyor mu?
Eğitimlere devam eden ve başarılı olan personele katıldıkları eğitimlerle ilgili sertifika verilmektedir. Bu sertifikalar ilgilinin kişisel dosyalarına da işlenmekte  ve daha sonra yapılacak eğitim ve işletim planlamalarında dikkate alınmaktadır. 

 

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020