Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Kapsamında Faaliyete Geçirilen 25.000' i Aşkın Bilgisayar Sayesinde, Yargıda Hız ve Güven Sağlamaktadır
05.05.2004

Ülkemizde yargı alanında başlatılan reformların en önemlisi ve en kapsamlısı olan Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP)’nin meyvelerinin daha modern ve hızlı bir yargı olarak geri döneceğine dair inanç, uygulamada yaşanan örneklerle giderek artmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen donanım çalışmaları sayesinde yargılama faaliyeti teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmekte, yargıya hız ve güven gelmektedir.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan UYAP kapsamında yargı birimlerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına makam odalarında, duruşma salonlarında, keşifte, otopside, kurumu temsilen gittiği toplantılarda ve evlerinde UYAP’ı kullanabilmeleri için 8.200 adet dizüstü bilgisayar, adliyelerimize ve diğer birimlere 17.350 adet masaüstü bilgisayar, 7.100 adet lazer yazıcı, 5.000 adet kesintisiz güç kaynağı, keşif ve otopsilerde kullanılmak üzere 1.500 adet laptop yazıcısı, 378 adet renkli yazıcı ve 435 adet tarayıcı dağıtılarak ağ üzerinde çalışır hâle getirilmiş ve donanım alt yapısı % 90 oranında tamamlanmıştır.

  Hakim ve savcılara dağıtılan laptop bilgisayarlar ve yazıcıları sayesinde duruşma, keşifler ve diğer tüm faaliyetler artık bilgisayar ortamında daha seri ve hatasız  yapılabilmektedir.

“UYAP kapsamında yaklaşık bir yıldır Adalet Bakanlığının, hâkim-savcılara tahsis ettiği dizüstü bilgisayar ve donanımları ile çalışma imkânına kavuşmuş bulunmaktayız. İş yoğunluğu nedeniyle günde asgari 50-60 dosya ile duruşmaya çıkıldığı, daktilo ile çıkılan bu duruşmaların büyük bir zaman aldığı ve harcanan zamana karşılık hata payının da bir o kadar fazla olduğu aşikardır. Bilgisayar ile yapılan duruşmalarda kısa yol tuşları ve makroların sağladığı kolaylıklar ile zamandan tasarruf edildiği gibi hâkim veya heyetin kullanılan sistem ile kendi laptoplarından katibin ekranını görerek duruşmanın seyrini takip edebildiği ve duruşma tutanağına geçen hatayı derhal görüp düzelttirebilmesi imkanıyla hata oranı da bir o kadar azalmaktadır. Buna ilaveten eskiden daktilo ile günde bir veya iki dosyanın keşfi yapılabilirken, bilgisayar ve yan donanımları ile sağlanan sürat sayesinde bu sayının 4-5 katına çıktığı düşünülürse, UYAP’ın yargılamaya kazandırdığı katkı daha iyi anlaşılacaktır.

UYAP’ın Torul Adliyesinde tümüyle faaliyete geçmemesine rağmen, sadece dağıtılan bu donanımlarla bile yargıya sürat kazandırdığı ve kullanımın artmasıyla daha da süratlendireceği görüş ve kanaatindeyim. Bu projeye emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Saygılarımla.“

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020