Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Projesindeki gibi düzenlenmesi hakkında Maliye Bakanlığı yazısı
10.04.2005

Sayman Mutemetlerince bilgisayar ortamında yapılacak tahsilatta kullanılacak "Sayman Mutemedi Alındısı" nın UYAP Projesindeki gibi düzenlenmesi hakkında Maliye Bakanlığı yazısı

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020