Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP STRAZBURG'DA
07.03.2012

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yazılımı Kapsamında AİHM Bilişim Sisteminin İncelenmesine Yönelik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ortak yürütülmekte olan Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yazılımı Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kullanılmakta olan sistemlerin ve Mahkeme işleyişinin yerinde incelenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi Raportörü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik hakimleri, bilgisayar mühendisi, çözümleyici (bilgisayar mühendisi), alan uzmanından oluşan proje ekibi tarafından, Avrupa Konseyinin organizasyonunda Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret kapsamında proje ekibimize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi IT Birimi tarafından Document Management System (DMS, Doküman Yönetim Sistemi), Case File Management Information System (CMIS, Dosya Yönetim Bilgi Sistemi), Mahkeme içtihatlarının yayınladığı HUDOC internet portalı, INTRANET uygulamaları, iş süreçlerine dair WORKFLOW uygulamaları, elektronik imza uygulaması, hükümet yazışma sistemi ve bilgi güvenliği hususunda sunumlar yapılmış olup, gelen evrak birimi, barkod sistemi ve tarama merkezi işlemleri hususunda ilgili birimlerce uygulamalı sunumlar yapılmıştır.

Yine, başvurularda gereksiz yığılmayı önlemek adına geliştirilmiş olan filtraj sistemi hususunda uygulayıcı Türk hukukçular tarafından heyetimize sunum yapılmış ve yine AİHM bünyesinde çalışmakta olan Türk hâkim ve hukukçular ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde UYAP Sunumu Yapılmıştır.

UYAP Bilişim Sisteminin yargıya getirdiği yenilikleri anlatmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 1 Mart 2012 tarihinde UYAP sunumu yapılmıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından yapılan sunumda UYAP'ın tarihçesi, gelişimi, entegrasyon çalışmaları, UYAP SMS Bilgi Sistemi, UYAP Avukat Portal, UYAP Vatandaş Portal, elektronik imza uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Sunumu mahkemede görev yapan Türk hukukçular yanında diğer ülke temsilcileri de ilgiyle izlediler. Yapılan sunumda UYAP Bilişim Sisteminin yargıya getirdiği etkinlik, verimlilik, hız ve saydamlık sayesinde yargı hizmetlerinin hız ve kalitesinin arttığı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin makul sürede yargılama ilkesinin bu sayede anlam bulduğu ve yargısal süreçlerde bu suretle insan hakları ihlallerinin giderek azaldığına vurguda bulunulmuştur. İzleyiciler UYAP Bilişim Sisteminin entegre olduğu kurumlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de eklenmesi ve müracaatlar ile bilgi-belge alışverişinin elektronik ortamda daha hızlı yapılması noktasında temennilerini dile getirmişlerdir.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği de (Strazburg) UYAP'ı Kullanıyor.

UYAP Bilişim Sisteminin bir parçası olan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde 01.03.2012 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.

Bilindiği gibi, 2992 sayılı Kanun'a 08/08/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK ile 13/A maddesine eklenen ek fıkra uyarınca Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurularak Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalara savunmaları hazırlamak ve infaza ilişkin işlemleri takip etmek görevi bu Başkanlığa verilmiştir. Bu amaçla 01.03.2012 tarihinden itibaren gelen davalarda hazırlanan savunmaların İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından DYS üzerinden Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine gönderilmesi ve AİHM'den Daimi Temsilciliğe gönderilen talep ve dilekçelerin ivedi bir şekilde Adalet Bakanlığına ulaştırılması amacıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı. Projenin Strazburg tarafında hayata geçirilmesi amacıyla Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi tarafından Daimi Temsilcilik çalışanlarına 01.03.2012 günü Avrupa Konseyi binasında UYAP DYS eğitimi verilmiştir. Teorik çalışma ile birlikte, kullanıcıların UYAP DYS üzerinden ilk evrakı almaları ve evrak hazırlayıp göndermeleri de başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020