Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP Üzerinden E-Takip Ankara Adliyesinde Başarıyla Gerçekleştirildi
02.02.2004

UYAP projesi Ankara Adliyesinde bir ilke daha imza attı. Avukatların bürolarından on-line takip açabilmeleri hedefini gerçekleştirmeye yönelik ilk adım olarak görülen  e-mail ile off-line takip açılması işlemi 28.10.2004 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.

             Yapılan test çalışmasında, UYAP formatında tasarlanan küçük bir program ile hazırlanan icra takibi,  İş Bankası Bölge Hukuk Müşavirliğinden e-mail yolu ile Ankara 31. İcra Müdürlüğü'ne gönderildi. Takibi alan icra müdürlüğü UYAP üzerinden gerekli işlemleri yaparak evrakın sisteme kaydını gerçekleştirdi.

  Bilindiği üzere UYAP II-C projesi kapsamında test ve pilot birimlerde işletim çalışmaları sürdürülmektedir. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda  yargının işleyişine güven kazandırıp, yargıyı hızlandıracak  uygulamalar UYAP ile hızla gerçekleştirilmektedir.

  Bu kapsamda Ankara Adliyesinde İcra Tevzi Bürosu kurulmuş olup, çalışmalarına başlamıştır. Bu sayede İcra Müdürlükleri ve beraberinde İcra Hakimlikleri arasında dengesiz ve adaletsiz iş dağılımı önlenecek, personel ve vatandaşların iş yoğunluğu dolayısıyla mağduriyet ve yakınmalarına son verilecektir.  01.11.2004 tarihinden itibaren bütün icra daireleri esas numaralarını UYAP üzerinden almaya başlamış olup, bütün kayıt, işlem ve devirlerini sağlanan kolaylıklar ile UYAP üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

 Bahse konu uygulamaların, yoğun takip getiren kurumlar ile avukatlar için  önümüzdeki günlerde gerekli eğitimleri verildikten sonra kullanıma açılarak yaygınlaşması, bu sayede icra dairelerinin iş yükünün azaltılması düşünülmektedir.

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020