Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP ve Tüketicinin Korunması Toplantısı
29.03.2006

Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam Uyumu Yürütülmesi ve Uygulanması Çalışmalarında Türkiye’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi isimli Proje kapsamında, Federal Almanya Tüketicinin Korunması, Gıda ve Tarım Bakanlığı’ndan bir heyet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantının amacı tüketicinin korunması faaliyetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve tüketici örgütleriyle işbirliği içerisinde bir web sitesi ve Ulusal Danışma Sisteminin oluşturulması konularını içermiştir. 

Ziyaret Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 29.03.2006 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sırasında gelen heyete UYAP hakkında bilgi verilmiş ve Almanya’da ki Tüketici kuruluşları hakkında bilgi alınmış,  UYAP benzeri merkezi bir networkun bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu arada Ankara, İzmir ve İstanbul Sultanahmet Adliyelerinde bulunan Tüketici Mahkemelerinin UYAP sistemindeki sayısal bilgiler hakkında örnekler verilmiştir.

Ayrıca ziyaretçiler tarafından  Tüketici Hakem Heyetleri ile UYAP arasında bir entegrasyonun faydalı olacağı dile getirilmiştir.  UYAP'ın en önde gelen amaçlarından birinin mahkemeler ile ilgili olan kuruluşlarla veri alışverişinin sistemler arası entegrasyonun sağlanarak yapılması olduğu Başkanlığımızca vurgulanmış ve bu konuda yakın gelecekte bir çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.29.03.2006

 

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020