Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) Desteklenmesi;
13.04.2005

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU (Karar Tarihi ve Nosu : 13.04.2005/10)" Karar Konusu: Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) Desteklenmesi;

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU

Karar Tarihi      : 13 Nisan 2005

Karar No           : 10

Karar Konusu   : Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) Desteklenmesi

13 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu XII. toplantısında UYAP ile ilgili gelişmeler ele alınmıştır. UYAP, tüm yargı birimlerini kapsayan otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sağlamak suretiyle, yargıda kaliteli hizmet vermeyi, kısaca elektronik devlet yapısının e-adalet ayağını oluşturmayı hedefleyen bir projedir.

UYAP, 30 test ve pilot birimde işletime alınmış, uygulamaya geçişteki pek çok önemli engel aşılmış, gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının yüzde doksanı tamamlanmıştır. 2005 yılında uygulamanın tüm Türkiye’ye yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır.

Ülke genelinde yaygın uygulamaya geçirildiğinde, elektronik bilgi ve belge iletişimi ve bürokratik işlemlerin azaltılması sayesinde adalet hizmetlerinin sunumunda büyük kolaylık ve hız sağlanacak, böylece adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde zaman ve maliyet açısından birçok avantaj elde edilecektir.

Bunlarla birlikte, Türk yargı sisteminde bir çok değişikliği gerçekleştirecek olan Projenin uygulanmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Projenin uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi ve uygulamanın en kısa zamanda tamamlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

UYAP, her aşamada ve mümkün olan en üst düzeyde desteklenecektir.

Geniş Alan Ağının (WAN) kurulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluşlarca destek sağlanacaktır.

UYAP’ın işlevini tam olarak yerine getirebilmesi, kamu kesiminde ilgili diğer sistemlerle bütünleşmesi (entegrasyonu) koşuluna bağlıdır. Bu nedenle, UYAP’ın ilgili kurumlarla entegrasyonu çalışmalarında Adalet Bakanlığına tüm kurumlar tarafından gerekli kolaylık sağlanacaktır. Görüş faklılıklarının ortaya çıkması durumunda kurumlar arası koordinasyon Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlanacaktır.

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020