Yargıtay Başkanlığı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI VE ÜYELERİNİN BAŞKANLIĞIMIZA UYAP ZİYARETİ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı , Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyeleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla 28.12.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ziyarette bulunmuşlardır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı ve beraberindeki üyeler, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın  tarafından kabul edilmiştir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin detaylarını görüşmek üzere yapılan toplantıda UYAP’nin adli sisteme olan katkı ve faydaları, UYAP Avukat Portal ve UYAP Vatandaş Portal uygulamaları ile vatandaş ve avukatlara sağladıkları kolaylıklar, UYAP SMS Bilgi Sistemi hizmeti ve UYAP’nin diğer fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verilmiştir,

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı, tüm yargı birimlerinin UYAP çatısı altında elektronik ortamda çalışmalarının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve yargılama süreçlerinin kısalması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tüm dünyaya örnek bir e-adalet sistemi olduğunu ifade etmişlerdir.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014