Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

e-TR 2004 Büyük Ödülü
08.04.2014

..:: eTR Büyük Ödülü, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesine Lâyık Görüldü::..
 
 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)'nın, düzenledikleri "eTR Ödülleri" töreninde büyük ödül, Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) verildi. 
 
"eTR Ödülleri"nde bu yıl bir ilk yaşandı ve 30 Kasım 2004 tarihinde saat 17:00'de yapılan elektronik oylama ile kazanan projeler belirlendi. Jüri iş süreçlerinin kısaltılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması yönündeki uygulamaları değerlendirdi; başvuruları yenilikçilik, işlevsellik, bilinirlik, örnek ve yol gösterici olma gibi kriterleri esas alarak inceledi. 
 
Proje ile 'e-adalet' sisteminin kurulması için yüksek yargı organları, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, tüm mahkemeler, cumhuriyet başsavcılıkları, Adli Tıp, ceza ve tevkif evleri, icra dairelerini ve diğer bakanlık birimlerini içine alacak şekilde bilgisayar ağı kurma ve bu sayede belge akışı ile bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması, vatandaşa internet üzerinden hizmet sağlanması hedeflenmiştir. 
 
Yargıtay bilgi sisteminin de UYAP kapsamına alınmasıyla, adliyelerde başlayan yargılama süreci kesintiye uğramadan ve zaman kaybedilmeden devam etmektedir..Böylece teknoloji, adaletin hizmetindedir.
 
Bilgi Bankası sayesinde mevzuat, içtihat, genelge, emsal yazı ve benzeri bilgilere duruşma anında bile erişilebilmesi, karar destek sistemi ile davaların gereksiz yere uzamasına neden olan usul hataları en aza indirilmesi, hukuki konularda yargı teşkilatı içinde sanal tartışma ortamları oluşturulması, bilgi paylaşımının sağlanması, avukatların, bürolarından harç yatırabilmesi, dava açabilmesi, dosya inceleyip, dilekçe verebilmesi mümkün hale gelmektedir. 
 

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020