Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

e-TR 2008 Birincilik Ödülü
08.04.2014

..::UYAP, SMS BİLGİ SİSTEMİ İLE e-TR 2008 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI ::..
 
UYAP, Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi ile birincilik ödülünü kazanmıştır. 
 
TÜSİAD ve TBV ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin yönetiminin oluşturulması yolunda bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılından bu yana "e-TR Ödülleri"ni oluşturmuşlardır.
 
 
 
Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine sunulması, devletin/yerel yönetim birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısıtlaması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.
 
UYAP SMS Bilgi Sistemi : 
Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesi amacıyla yapılan “UYAP SMS Bilgi Sistemi” tamamlanarak, 01.04.2008 tarihi itibariyle TÜRKCELL, VODAFONE ve AVEA kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.
 
UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

Finalistler ve Projeleri:
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
SMS Bilgi Sistemi
 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması
 
Çorum Belediyesi
Katılımcı 3D (üç boyutlu ) Kent Bilgi Sistemi
 
Konya Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Bilgi Merkezi Projesi
 
Türk Patent Enstitüsü
Marka, Tasarım, Endüstriyel Tasarım Başvurularının Elektronik İmza ile Alınması Projesi
 
Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Kamu Mal/Hizmet Alımlarında Veri Tabanlı ve İnternet Uygulaması ile Oluşan Saydamlık
 
Konya Büyükşehir Belediyesi
Altyapı Entegrasyon Projesi
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinde e-imza ve e-Belge Uygulaması
 
Telekomünikasyon Kurumu
Kurumlar Arası Elektronik/ Mobil İmzalı Belge Paylaşımı
 
Telekomünikasyon Kurumu
Mobil Cihaz Kayıt Sistemi
 
İstanbul Valiliği
Çocuk Bilgi Bankası
 
Konya Büyükşehir Belediyesi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu (ADNKS-GIS)
 
Orman Genel Müdürlüğü
Orman Yangın Yönetim Sistemi
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
e-İşkur Projesi 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020