Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

yapısal kablolama neticesi çekilen uç sayısı toplam 36.500 adeti aşarak proje hedefi, % 90 oranında
10.10.2004

Adlî ve İdarî yargı, Cezaevi, Adlî Tıp Kurumu, Hâkimevi, Adalet Meslek Lisesi ve merkez teşkilatımızdaki binalarda yapısal kablolama neticesi çekilen uç sayısı toplam 36.500 adeti aşarak proje hedefi, % 90 oranında tamamlanmıştır.

Adalet Bakanlığı’nın 2000 yılında başlatmış olduğu ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) ile; mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra daireleri ve diğer adlî birimler ortak bilgisayar ağına bağlanmak suretiyle aralarında etkin ve hızlı bir haberleşme ortamı sağlanacak, bilgiye kolay ve hızlı erişilecek, MERNİS, POLNET, TAK-BİS projesi gibi diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyon yoluna gidilerek bilgiye istenildiği an ve hızlı bir şekilde erişim sayesinde yargılama süreci önemli ölçüde kısalacaktır.

  Cumhuriyet savcılığı, mahkeme (duruşma dâhil) ve infaz işlemlerinin bilgisayar aracılığıyla yapılması, dosya ve evrakın yüksek mahkemelere gidiş-dönüş, inceleme, karar kesinleşmesi, cezanın infazı ve adlî sicile intikalinin bilgisayar teknolojisiyle gerçekleştirilmesi, avukatların bürolarından harç yatırabilmesi, davasını açabilmesi, mahkeme dosyasını bilgisayarından inceleyebilmesi ve dilekçesini verebilmesi, dava taraflarının duruşma gününü internetten öğrenmesi, davasını takip etmesi, gibi birçok kolaylığın getirilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen network çalışmaları sayesinde Adalet bakanlığına bağlı merkez ve taşra birimleri birbirlerine geniş alan ağı ile birbirine bağlanmaktadır

  2001 yılından bu yana Adli ve İdari yargı, Cezaevi, Adli Tıp Kurumu, Hakimevi Adalet Meslek Lisesi ve merkez teşkilatımızdaki binalarda yapısal kablolama yapılmış, çekilen uç sayısı toplam 36.500 adeti aşmıştır. Tüm adli yargı birimlerinin yerel alan ağı bilgisayar bağlantıları 2004 yılı sonuna kadar % 90 oranında tamamlanmış olacaktır. 

  Bakanlık merkez, test ve pilot olarak belirlenen birimlerimize 16 Mbps internet ve 28 Mbps frame relay hat ile hizmet verilmektedir. Bu anlamda Bakanlık merkez ve ek binaları ile altı adet hizmet binasında, Adalet Akademisi, Ankara, Ayaş, Kızılcahamam, Aydın, Antalya, İstanbul Sultanahmet, İstanbul Sirkeci, İzmir, Konya, Yozgat adliyeleri ile, İstanbul Gülhane Çocuk Mahkemesi, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi,  Afyon Bolvadin Meslek Lisesi, Ankara Keçiören ve İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,  Ankara Keçiören, Elmadağ ve İzmir  Çocuk Islahevi, Sincan ve Kocaeli F Tipi Cezaevi, Ankara Ayaş ve Kütahya Açık Cezaevi, Trabzon ve Yozgat Kapalı Cezaevi ve Antalya Dinlenme Tesisleri, Ankara ve İstanbul Hakimevi binasını birbirine bağlayan geniş alan ağları 2003 Mayıs ayından beri aktif haldedir.

        Halen Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin bir parçası olan ve adli yargı birimlerinin merkeze bağlantısını sağlayacak Geniş Alan Bilgisayar Ağı üzerinde 30 pilot ve test birimimizde 3.500 kullanıcımız çalışmakta olup, bu sayılar Bakanlığımız birim ve çalışanları bakımından  % 10 luk bir orana tekabül etmektedir. Geniş Alan Bilgisayar Ağı’nın tüm Türkiye’ye yaygınlaştırma çalışmalarımız ihale aşamasına gelmiş olup, bu ihalenin 2005 yılı ortalarında tamamlanması 

 

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020